Paasactiviteit afgelast

Het bestuur van wijkvereniging Havankpark heeft de paasactiviteiten van maandag 13 april moeten afgelasten. Dit in verband met de overheidsmaatregelen tegen het Corona virus. Volgend jaar beter!

 

Zonnestroom

In het Havankpark zijn we waarschijnlijk bovengemiddeld goed bezig met zonnestroom.
De werkgroep energietransitie wil graag in kaart brengen hoeveel zonnestroom er in het Havankpark is opgewerkt in 2020.  Leuk om te zien hoeveel CO2 we met elkaar besparen. Mee doen? Ga naar deze pagina om het formulier in te vullen.

Geplaatst in Geen categorie

Ledenvergadering 20 feb ’20

Zoals u wellicht heeft begrepen heeft gemeente Leeuwarden een verkeersbesluit genomen, waarbij het laatste gedeelte van de Dokkumertrekweg, tussen de Fennen en de Dammelaan, zal worden aangewezen als fietspad. Aangezien dit besluit alle bewoners van het Havankpark aangaat, fietsend en autorijdend, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse algemene leden vergadering te vervroegen naar 20 februari.  Tijdens de ALV willen we een besluit nemen over het indienen van een bezwaarschrift namens de wijkvereniging. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaarschrift is 27 februari. Uiteraard staat het iedere bewoner vrij om individueel een bezwaar tegen het verkeersbesluit in te dienen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden;

Agenda algemene ledenvergadering 2020
Verkeersbesluit
Machtigingsformulier
Verslag algemene ledenvergadering 25 maart 2019
Resultaat 2019 en begroting 2020

Geplaatst in Geen categorie

Energie transitie Havankpark

De werkgroep energie transitie wil ons als Havankpark graag bij praten over de activiteiten die zijn ontwikkeld in de werkgroep. ook zoeken ze nog een enthousiast lid om de werkgroep te versterken. Lees verder op de site

Geplaatst in Geen categorie

Nieuwsbrief

Schat?? Waar is De Nieuwsbrief de Schaduw gebleven?? Toch niet in de kattenbak?Vorige week hadden we weer een mooie nieuwsbrief van november 2019 in de bus, maar waar is hij nu? op de site kan je hem altijd weer vinden… Volg deze link

Aankomst F35

Van defensie hebben we een persbericht gekregen over het feit dat donderdag 31 oktober de eerste F35 aankomt op de vliegbasis Leeuwarden. Ze verwachten de nodige drukte en bekijks!

Hier onder integraal het persbericht:


Op donderdag 31 oktober 2019 arriveert de eerste F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Nederlandse bodem. Deze keer niet voor een belevingsvlucht of een testvlucht, maar permanent. Een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, want het is zeventig jaar geleden dat het eerste jachtvliegtuig op Vliegbasis Leeuwarden werd gestationeerd. Ter ere hiervan wordt een ‘historische’ fly-by uitgevoerd.

De komst van de F-16, veertig jaar geleden, werd groots gevierd door de Koninklijke Luchtmacht en de Nederlandse bevolking. Ook toen hield de aankomst de gemoederen bezig. In de nationale kranten schitterden krantenkoppen als ´Wapenaankoop van de eeuw´ en ´De grootste investering in de Nederlandse Defensie ooit verricht´. De F-16 vormde het belangrijkste deel van de slagkracht van de Luchtmacht en heeft zich volop bewezen. Nu gaat de F-35 deze belangrijke taak overnemen.

Het toestel is een belangrijke investering in de krijgsmacht. Een vijfde generatie jachtvliegtuig die met zijn hoogtechnologische capaciteiten meer bijdraagt aan het gezamenlijk militair vermogen dan ooit tevoren. Een gamechanger die een belangrijke basis vormt voor de ‘Vijfde Generatie Luchtmacht’.

De Koninklijke Luchtmacht zal de definitieve komst van de F-35 dan ook op gepaste wijze vieren met een besloten First Aircraft Arrival event. Deze is ook te volgen via een livestream op internet.

Extra vliegbewegingen vanwege geschiedenisbezoek
Tere ere van de komst van het nieuwe generatie gevechtsvliegtuig, wordt halverwege de middag door de F-35 en haar voorgangers een gezamenlijke fly-by verzorgd. De F-35 zal ook een eigen fly-by doen, alvorens de landing in te zetten. Er wordt voor deze gelegenheid een irregulier vliegpatroon gevlogen boven de vliegbasis. Voor omwonenden zal dit afwijken van wat ze anders gewend zijn.

Verkeersmaatregelen
De verwachting is dat geïnteresseerden in de komst van de F-35 zich ook buiten de hekken van vliegbasis Leeuwarden zullen ophouden. Om deze reden is er een aantal voorbereidingen en verkeersmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten, Politie, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Er zijn rondom de vliegbasis Leeuwarden drie spottersplekken met gratis parkeerplaatsen ingericht. Parkeren is op eigen risico. Voor de veiligheid is de N-357 tussen de Tjessingawei en de rotonde bij Jelsum op 31 oktober van 13:00 tot 16:00 uur afgesloten.

Via social media is de actuele situatie te volgen via @VlbLeeuwarden en #F35naarNL

Geplaatst in Geen categorie

Spokentocht

  

Op vrijdag 1 november 2019 is het weer zover. De spokentocht door het Leeuwarder bos. Spoken, zombies en andere griezels bevolken het Leeuwarder bos. Minimumleeftijd voor dit griezelig gebeuren is 9 jaar, graag de jongsten onder begeleiding. Verzamelen om 18.45 uur in de speeltuin. Doe laarzen of stevige schoenen aan. Kom dan als je durft! Na afloop van de spokentocht, rond 19.30 uur, kunnen wijkbewoners de spoken bewonderen in de speeltuin. Wil je mee doen als spook laat het ons even weten!

Geplaatst in Geen categorie

Afsluiting

We hebben de gemeente benaderd wat er aan de hand is aan het circus Mikkeniepad. We hebben het volgende reactie gekregen.

Bericht van de Gemeente aan ons Havankpark bewoners;

  

Vanaf maandag 16 september zal een deel van het fietspad Circus Mikkeniepad (vanaf de Vierhuisterweg) afgesloten zijn voor verkeer. Dit staat al aangekondigd met borden. De afsluiting zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dat is nodig omdat er een bodemsanering wordt uitgevoerd. Tijdens de sanering wordt met asbest verontreinigde grond afgevoerd. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Zo is een goed beeld verkregen van waar het asbest zich in de bodem bevindt. Er wordt voor gezorgd dat de verontreiniging zo goed mogelijk wordt opgeruimd. Tijdens en na afloop van de sanering controleert de gemeente het saneringsresultaat.

Hebt u nog vragen over de afsluiting of over de sanering? Dan kunt u bellen met 14 058, het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden.

Geplaatst in Geen categorie

Rauw

RAUW is een theater voorstelling in het Leeuwarderbos van Havankparkbewoonster Marlien Seinstra. Zie hier de website van de voorstelling.
Marlien zoekt nog een aantal vrijwilligers die de bezoekers van de voorstelling van de parkeerplaats naar de grafheuvel te begeleiden en weer terug. Opgave voor vrijwilligers via marlienseinstra@hotmail.com

Laatste kaartje

Wil je deze bijzondere voorstelling bij wonen? Er zijn nog kaarten voor 12 (trayout) en 21 september. Zie hier voor de laatste kaartjes

Geplaatst in Geen categorie