Afsluiting

We hebben de gemeente benaderd wat er aan de hand is aan het circus Mikkeniepad. We hebben het volgende reactie gekregen.

Bericht van de Gemeente aan ons Havankpark bewoners;

  

Vanaf maandag 16 september zal een deel van het fietspad Circus Mikkeniepad (vanaf de Vierhuisterweg) afgesloten zijn voor verkeer. Dit staat al aangekondigd met borden. De afsluiting zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dat is nodig omdat er een bodemsanering wordt uitgevoerd. Tijdens de sanering wordt met asbest verontreinigde grond afgevoerd. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Zo is een goed beeld verkregen van waar het asbest zich in de bodem bevindt. Er wordt voor gezorgd dat de verontreiniging zo goed mogelijk wordt opgeruimd. Tijdens en na afloop van de sanering controleert de gemeente het saneringsresultaat.

Hebt u nog vragen over de afsluiting of over de sanering? Dan kunt u bellen met 14 058, het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden.

Geplaatst in Geen categorie

Rauw

RAUW is een theater voorstelling in het Leeuwarderbos van Havankparkbewoonster Marlien Seinstra. Zie hier de website van de voorstelling.
Marlien zoekt nog een aantal vrijwilligers die de bezoekers van de voorstelling van de parkeerplaats naar de grafheuvel te begeleiden en weer terug. Opgave voor vrijwilligers via marlienseinstra@hotmail.com

Laatste kaartje

Wil je deze bijzondere voorstelling bij wonen? Er zijn nog kaarten voor 12 (trayout) en 21 september. Zie hier voor de laatste kaartjes

Geplaatst in Geen categorie

Brandemeer werkzaamheden

Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen;

In de periode van maandag 2 september t/m vrijdag 4 oktober vindt groot onderhoud plaats aan de Brandemeer betreffende het gedeelte tussen de aansluiting met de Kei en de Fennen oostzijde.

Werkzaamheden:

• Herstraten trottoirs , verbeteren boomplantvakken • rioolaanpassing

• Vernieuwen asfaltconstructie

Bereikbaarheid:

Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording

De omleidingsroutes zijn in het kaartje aangegeven.

Haije Stellingwerf van de Gemeente Leeuwarden is contact persoon. Hij is te bereiken via tel: 14058

Bestuur Havankpark

Het wijkbestuur heeft nog wel een aantal kritische vragen en wensen. Er staat een overleg gepland om in overleg te gaan met de gemeente.

Kaartje brandemeer

Geplaatst in Geen categorie

Volleybal toernooi

Zondag 7 juli om 13 uur gaan we volleyballen naast de feesttent aan de Dokkumer Ee.
Opgave via het formulier hier onder. 6 personen per team.

Opgave Volleybal toernooi

 

Verification

Geplaatst in Geen categorie

Praamvaart Dekemastate

Zaterdag 6 juli om 13.15 uur vertrekt de praam vanaf de aanleg steiger bij Roeivereniging Epsilon.

Er gaat een gids mee die heel veel kan vertellen over het gebied richting Dekemastate.
We verwachten weer om 16.30 terug te zijn.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen in de praam. Zijn er meer dan 20 wijkgenoten die mee willen dan moeten we helaas gaan loten.
Zie ook het Facebook evenement praamvaart

Opgave praamvaart a €10 pp.

 

 

Geplaatst in Geen categorie

Opgave dropping van 5 juli

Let’s drop!

Ben je in voor een avontuur? In het (bijna) donker?
Hou je van raadsels oplossen? Of spoorzoeken?
Wil je In een groep samenwerken? Of gewoon lol maken?
Voor het wijkfeest begint houden we een dropping voor alle jongeren uit de wijk vanaf 12 jaar. We verzamelen ons om 22 uur bij de tent aan de Dokkumer Ee.
Geef je op voor de Havankpark Dropping op vrijdag 5 juli 2019.
Dat kun je doen door hieronder je gegevens in te vullen.
Let op: Je moet ouder zijn dan 12 jaar.
Je kunt natuurlijk ook eerst een team vormen (ca 4 personen) en daarna de deelnemers van de groep opgeven.

Opgave Dropping 5 juli 2019

 


 

Geplaatst in Geen categorie

Kijkje bij de Wielenpôlle

Vrijdagmiddag 15 maart hebben drie leden van de werkgroep energietransitie Havankpark een werkbezoek gebracht aan de vernieuwde wijk de Wielenpôlle, vlakbij de brandweerkazerne Aldlan. Onze contactpersoon bij de gemeente Leeuwarden heeft Wietse de Vries van Dijkstra-Draaisma bereid gevonden ons ruim een uur lang de wijk en de collectieve energievoorziening te laten zien. Hier onder een stukje van woningcorporatie Elkien waar in uiteengezet wat er nu precies is
gebeurd in de Wielenpôlle.

Wietse de Vries creëert duurzame energie in de Wielenpôlle

In de Leeuwarder wijk Wielenpôlle zijn 132 woningen energieneutraal gemaakt. Wietse de Vries (28) bedacht hiervoor een unieke techniek. Hij is productontwikkelaar bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Ik houd mij vooral bezig met nieuwe producten op het gebied van duurzame energie, zoals aardwarmte, biomassa en groen gas.” Elkien wil dat de woningen ‘nul op de meter’ krijgen. Ze wekken evenveel energie op als de bewoners nodig hebben. Wietse: “We hebben een collectieve warmte-installatie ontwikkeld. Een soort stadsverwarming. Voor renovatieprojecten is zoiets nog nooit eerder gedaan.” Wietse vindt nog meer mooi aan de klus. “Het contact dat onze bewonersconsulentes met de wijkbewoners hebben, dat is echt fantastisch.”

Wat ons als werkgroep met name aantrekt is de mogelijkheid om een kleine wijk zoals
Havankpark van nieuwe energie te voorzien met behulp van een industriële lucht-water
warmtepomp of een grondwater-water warmtepomp. De gebruikte techniek is flexibel
inzetbaar en opschaalbaar. Concreet ziet het er zo uit. In twee standaardzeecontainers heeft Dijkstra-Draaisma een complete warmtepomp voor CV en SWW (sanitair warm water) ingebouwd welke ongeveer 65 woningen – schaal Wielenpôlle – kan voorzien van lage temperatuur CV-water (20 – 40 K) en warmer sanitair water (50-60 K).


Industriële warmtepompen met hoog vermogen (Mitsubishi)

Deze hoog vermogen warmtepompen wordt normaliter gebruikt bij toepassingen als horeca en kantoren. Wietse heeft een model ontwikkeld dat toegepast kan worden bij – centraal – te verduurzamen wijken welke compact aangelegd zijn. Dijkstra-Draaisma, ook actief in
verduurzaming van twee flats in de wijk Bilgaard, is koploper op het vlak van verduurzaming van bestaande (huur)woningen en de ontwikkeling van nieuwe technieken. Eerst worden de woningen van een goede schil voorzien. Dan komen er nieuwe (LT) radiatoren in de woningen. Er is dus geen dure en ingrijpende aanleg van vloerverwarming nodig. Naast deze centrale aanpak is het bedrijf ook actief in Huizum. Hier zijn andere (decentrale) technieken gebruikt. Elke woning heeft een eigen lichte warmtepomp van ongeveer 1,5 kW vermogen. Dit kan alleen na een ingrijpende isolatie.

Beide methoden worden nu gemonitord en vergeleken op vlak van efficiency en gebruikerstevredenheid. Zoals bekend levert de Wielenpôlle een beeld op van tevreden bewoners, terwijl met name de tweede decentrale methode veel negatieve persberichten oplevert. Zie dit bericht waar in Wietse de Vries benadrukt echter dat veel storingsmeldingen in feite geen technische storing betreffen maar onderdeel zijn van het leerproces om te wennen aan nieuwe apparatuur.

Bericht op liwwadders
Milieuvriendelijke proefwoonwijk in Leeuwarden:

Warmtepompen haperen, peperdure nachtmerrie voor bewoners.
“Bewoners van de vernieuwde woonblokken aan de Van Loonstraat, Jan Lievensstraat en Jan van Scorelstraat zijn maanden na de renovatie van hun woningen nog lang niet tevreden. Terwijl de geplaatste apparatuur met regelmaat hapert, en deels wordt vervangen, stuurt woningcorporatie Elkien tegen alle afspraken in een nota voor een maandelijkse huurverhoging van 85 euro, de zogenaamde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) Op de eerste verdieping staat de warmtepomp: twee meter hoog, veertig centimeter breed en veertig centimeter diep. De hele kast op de overloop van de woning is er mee gevuld. De Zweedse warmtepomp van het merk NIBE F470 heeft de bewoners ontelbare keren in de steek gelaten en het bellen naar woningcorporatie Elkien of de installateur heeft volgens een bewoner niet zoveel zin. ‘Ze weten het gewoon niet. Huisbaas Elkien verwijst naar de installateur. De mannen die dan op de stoep staan verhelpen soms het mankement, maar structureel blijft er van alles misgaan.”

Conclusie

Met name de techniek en de schaal welke in de Wielenpôlle wordt toegepast zou interessant kunnen zijn voor een wijk als Havankpark. Afhankelijk van de warmtebehoefte zouden 2 of 3 containers de warmwatervoorziening CV voor hun rekening kunnen nemen. Wietse de Vries merkte namelijk op dat de voorkeur uitgaat naar een eigen hybride SWW-voorziening in elke woning omdat het aanleveren van sanitair water van 50 – 60 K toch op technische hindernissen stuit bij lange aanvoerleidingen.

Akke Folmer naast het blauwe buffervat van waaruit de geïsoleerde leidingen de wijk ingaan. Op de voorgrond Wietse de Vries.

Bomenkap zieke Essen

Hieronder een bericht die we gekregen hebben van gemeente Leeuwarden over de bomen kap die nu gaande is in het leeuwarderbos. Aan de voorzitter is beloofd dat het gekapte dikkehout, wat nog in de wijk ligt, nog afgevoerd gaat worden.

10 maart 2019
In het Leeuwarderbos worden zieke essen gekapt In het Leeuwarder bos vinden op dit moment grootschalige boswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden duren ongeveer tot half maart 2019. Dit is sterk afhankelijk van het zogenoemde vogelbroedseizoen en van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden
In het Leeuwarderbos staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Takken breken af en bomen kunnen omvallen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarom is het nodig om (een deel van) de zieke essen te verwijderen. In 2017 en 2018 is begonnen met het weghalen van een deel van de essen aan de randen van het bos. Dit is gedaan om gevaarlijke situaties te vermijden. In het bos zijn ook delen waar bijna alleen maar essen en bijna geen andere boomsoorten groeien. Het overgrote deel hiervan moet gekapt worden. Vanwege de omvang wordt een deel van dit werk uitbesteed aan een aannemer.

Flora- en Fauna

Voor de start van de werkzaamheden zijn beschermde/bijzondere planten en diersoorten en hun verblijfplaats in kaart gebracht. Daarnaast wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met nestelende en broedende vogels. Tijdens de uitvoering zullen deze locaties worden ontzien.

Nieuwe beplanting

Het deel van het bos dat wordt gekapt, zal ook weer worden aangeplant. Inheemse loofboomsoorten hebben hierbij de voorkeur. Dit zijn soorten die van nature in Nederland thuishoren. Er is gekozen voor een mix van duurzame soorten, die vaak trager groeien, en snelgroeiende soorten. Dit is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos aantrekkelijker. Op de herplantlocaties wordt meteen de waterhuishouding en het verbeteren van de paden meegenomen.

Belangengroepen

Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd met belangengroepen. Naast het wijkpanel Bilgaard, wijkvereniging het Havankpark, Bilgaard en het Natuurmuseum nemen diverse organisatie/instellingen deel aan deze bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de werkzaamheden aangekondigd.

Overlast
Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van matige geluidsoverlast en werkverkeer. U kunt met uitzondering van de afgesloten paden gewoon het bos in, maar let u erop dat u (en uw hond) niet binnen het werkbereik van de machines komt! Paden kunnen door de werkzaamheden beschadigd raken, uiteraard wordt dit naderhand weer hersteld.

Geplaatst in Geen categorie

ALV 25 maart

Op maandag 25 maart 2019 zal er een ALV gehouden worden in Woon-zorgcentrum De Hofwijck. De uitnodigingen en de agenda voor de algemene leden vergadering zijn bezorgd bij de leden van de wijkvereniging. De ALV is vervroegd omdat het bestuur de leden wil informeren en raadplegen over de verleende vergunning voor het Buitencentrum/rustpunt aan de vierhuisterweg.
Vergaderstukken zijn op deze pagina te downloaden 

Geplaatst in Geen categorie

Bomenkap

Er zijn zorgen over de misschien wat rigoureuze bomenkap in de wijk. Er is namens het bestuur van het Havankpark contact geweest met beheerder groen van de gemeente.
 
Hij geeft aan dat de kap zich zoveel mogelijk beperkt tot het kappen van essen die aangetast zijn door essentaksterfte en daardoor gevaarlijk zijn of binnen afzienbare tijd een gevaar voor hun omgeving gaan vormen. Ook gaf hij aan dat na afloop van de werkzaamheden wordt geïnventariseerd hoe de vakken er dan bijstaan en dat er daar waar nodig is wordt bijgeplant. Dit zal dit voorjaar gebeuren.
11 maart 2019

Klik voor meer info

Als er vragen zijn dan kunnen we contact op nemen met Jorn Beerendonk Beheerder groen van gemeente Leeuwarden. via tel: 14058 of via voorzitter@Havankpark.nl
Geplaatst in Geen categorie