Gebiedsgericht werken

De Gemeente Leeuwarden heeft een nieuwsbrief gemaakt over de wijken.
Nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken 3 juli 2017

Wijkconferentie, jaarverslag, wijkkrant, jaarvergadering, facebook Hoe weten de wijk- en dorps- bewoners waar je mee bezig bent en hoe hebben ze daar invloed op? Een vraag die ieder van u wel eens bezig houdt. In de subsidieregeling voor panels is opgenomen dat wijkpanels en dorpsbelangen aan hun achterban verantwoording moeten afleggen over de inzet van hun budgetten. De gemeente hecht groot belang aan het verantwoorden van uitgaven en inzet aan de eigen inwoners. Vooral zij kunnen nagaan of het gemeenschapsgeld goed besteed is. Als u hier meerdere kanalen inzet, bereikt u meer mensen. Zo kunt u naast uw jaarlijkse wijkconferentie of jaarvergadering ook via facebook communiceren en in de wijkkrant uw jaarverslag afdrukken. De wijkmanagers gaan hierover met u in gesprek, om samen de mogelijkheden met zo groot mogelijk bereik te zoeken.

Geplaatst in Geen categorie

Trapveldje

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor het trapveldje aan het begin van het betonpad. Voor de Havank-competitie moeten we waarschijnlijk nog wel even wachten tot het gras hoog genoeg is.😉Trapveldje inwording

ALV 2017

Dinsdag avond 18 april is er de jaarlijkse Algemene leden vergadering. De vergadering begint om 19.30. De vergaderstukken zijn samen met de nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Locatie is het wijkgebouw in Bilgaard.
Na het officiële gedeelte, is Anastasia Limareva te gast. Zij is een van de initiatiefnemers van het Voedselbos en vertelt ons over de vervolgplannen.  We hopen jullie te treffen op 18 april. Misschien kunt u op Facebook aangeven of u van plan bent te komen, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Namens onze voorzitter Ruud Miedema allen hartelijk welkom.

Spokentocht 2016

spokentocht-afbeelding

 

30 okt 2016
We hebben het weer overleefd… Er waren 35 deelnemers en wel 10 spoken.
Alle spoken bedankt jullie inzet en wie weet dat het volgend jaar in 2017 weer zó gaat spoken rond Halloween.spoken-2016

Zaterdag 29 oktober 2016 om 19.00 uur
We mogen het bos weer in! Vlak voor Halloween lopen er vreemde wezens in het Leeuwarder bos. Ben jij 9 jaar of ouder en stoer genoeg om je in het bos te wagen op deze avond, kom dan meedoen. Het is zaterdag 29 oktober, we verzamelen in de speeltuin om 19.00 uur. Voor de jongste kinderen is begeleiding gewenst! De activiteit is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar. Zonder spoken geen spokentocht. Gun je de kinderen een enge tocht, meld je dan snel aan als spook.

 

populierenkap Leeuwarder Bos

Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen over de populierenkap in ons bos.

kaart verdikking stam populier

Kap risicovolle populieren

Vanaf woensdag 3 augustus worden er populieren gekapt op diverse percelen in het Leeuwarder Bos. Een bepaald soort populier, de Robusta, brak bij relatief lage windsnelheden op een hoogte van twee tot tien meter spontaan af. Dit blijkt het gevolg te zijn van een ziekte ‘vezelknik’ (verdikking) in de stam en komt alleen voor in het Leeuwarder Bos. Door op korte termijn te kappen is het bos weer snel veilig. De kap duurt tot en met vrijdag 5 augustus.  De waarschuwingsborden worden verwijderd  en is het bos weer  vrij toegankelijk.

Wat is de oorzaak?

Het Leeuwarder bos heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad.
De storm van 2013 liet verschillende populieren als luciferhoutjes afbreken. In 2014 is de stormschade opgeruimd en zijn er onderhoudswerkzaamheden gedaan. Vrij snel  na de uitgevoerde werkzaamheden braken opnieuw ogenschijnlijk gezonde populieren door onbekende oorzaak spontaan af. Voor de veiligheid zijn meteen delen van het bos afgesloten. Uit een direct ingesteld onderzoek door een extern adviesbureau blijkt dat alleen de kloon Populus Robusta deze ziekte heeft. Herkenbaar aan één of meerdere verdikkingen op de stam.

kaartje LWED bos

Wat doet de gemeente?

De gemeente gaat -met het oog op de veiligheid- de breukgevoelig populieren kappen. (Dus niet alle populieren die op een afstand van minder dan 25 meter van paden staan). Het kappen gebeurt met in achtneming van Flora- en Fauna wet. Vooraf vindt een faunacheck plaats.

Tijdens de storm hebben ook andere soorten populieren schade opgelopen. Ook deze bomen worden, als het de veiligheid in gevaar brengt, gekapt,  Enkele paden worden afgesloten voor recreatief gebruik en er worden borden geplaatst. De komende tijd wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er zich nieuwe gevallen van stambreuk voordoen bij alle populieren. Dit gebeurt via VTA (Visual Tree Assessment) inspecties.

Wijkfeest 2016

Op zaterdag 3 september is er weer een wijkfeest in het Havankpark.  Hier staat het globale programma. We zoeken nog wat hulp voor diverse onderdelen van het programma. Tot zaterdag!

buitenspelen_kinderen

Schommel

 

 

 

 

Woensdag 8 juni is het nationale buitenspeeldag.
Sinds eind mei 2016 hebben we in de speeltuin een prachtige mooie schommel.
Op nationale buitenspeeldag 8 juni gaan we de schommel officieel in gebruik nemen. Kom lekker buitenspelen., zó als iedereen natuurlijk altijd al doet en zorg dat je om 17 uur in de speeltuin bent.

buitenspelen_kinderen

Het bestuur is al een tijd bezig geweest om dit nieuwe speel toestel te realiseren. Maar hij staat nu en er wordt al flink gebruik van gemaakt. Stichting oud papier actie en het wijkpanel Bilgaard samen met onze wijkvereniging hebben dit kunnen realiseren.

Iedereen heel veel plezier met dit mooie speel toestel.

IMG_3236A

verkeersenquête

Op weg in Bilgaard

De verkeerscommissie van Bilgaard / Havankpark doet een beroep op ons om de verkeersenquête in te vullen op www.opweginbilgaard.nl. Praat mee voor een mooie en veilige wijk.

Bilgaard – we wonen er soms al zo lang en het verkeer, daar zijn we aan gewend geraakt. We weten hoe de wegen lopen, we kennen de lastige punten en gaan zelf ongemerkt wat harder rijden dan de 30km die eigenlijk mag. Maar kijk eens met de ogen van een bezoeker of een nieuwe bewoner; wat valt u dan op? Zijn er dingen die u anders zou willen zien?

De verkeerscommissie van het Wijkpanel is van mening dat het anders kan en misschien ook wel anders moet in de wijk: veiliger, meer oog voor de zwakkere verkeersdeelnemer, de bereikbaarheid bekijken en verkeersergernissen aanpakken.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een frisse blik nodig én de jarenlange ervaring van bewoners van Bilgaard. We willen weten waar de knelpunten liggen die we zelf nog niet hadden opgemerkt, omdat wij net in een ander stuk van de wijk wonen, en natuurlijk ook weten waar er géén problemen zijn. We willen de kennis van onze bewoners benutten om samen tot een goed plan van aanpak te komen. Vul onze verkeersenquête in op www.opweginbilgaard.nl en praat mee over de toekomst van onze mooie wijk.

VCB Flyer

Weer delen bos afgesloten

Op de ALV hadden we al gehoord dat er weer delen van het bos afgesloten gaan worden.
in bijgaande persbericht en overzichtskaart wordt het één en ander uitgelegd.

Persbericht van Gemeente Leeuwarden:

Delen Leeuwarder Bos niet toegankelijk
Het Leeuwarder Bos kampt al een tijd met de naweeën van de fikse najaarsstorm in 2013. Helaas is hierdoor een aanzienlijk deel van dit productiebos verloren gegaan. Het bos wordt sindsdien nauwlettend in de gaten gehouden. De stand van zaken van de bomen is steeds gemonitord. De afgelopen tijd is gebleken dat er nog steeds beschadigde bomen afbreken, waardoor in delen van het bos de veiligheid voor bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Daarom zijn per direct delen van het bos (zie kaartje) afgesloten.

Ter plaatse is met borden aangegeven welke delen van het bos niet toegankelijk zijn. De volgende stap is het maken van een plan van aanpak.

Kaart Leeuwarder Bos