Gebiedsgericht werken

De Gemeente Leeuwarden heeft een nieuwsbrief gemaakt over de wijken.
Nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken 3 juli 2017

Wijkconferentie, jaarverslag, wijkkrant, jaarvergadering, facebook Hoe weten de wijk- en dorps- bewoners waar je mee bezig bent en hoe hebben ze daar invloed op? Een vraag die ieder van u wel eens bezig houdt. In de subsidieregeling voor panels is opgenomen dat wijkpanels en dorpsbelangen aan hun achterban verantwoording moeten afleggen over de inzet van hun budgetten. De gemeente hecht groot belang aan het verantwoorden van uitgaven en inzet aan de eigen inwoners. Vooral zij kunnen nagaan of het gemeenschapsgeld goed besteed is. Als u hier meerdere kanalen inzet, bereikt u meer mensen. Zo kunt u naast uw jaarlijkse wijkconferentie of jaarvergadering ook via facebook communiceren en in de wijkkrant uw jaarverslag afdrukken. De wijkmanagers gaan hierover met u in gesprek, om samen de mogelijkheden met zo groot mogelijk bereik te zoeken.