Bomenkap zieke Essen

Hieronder een bericht die we gekregen hebben van gemeente Leeuwarden over de bomen kap die nu gaande is in het leeuwarderbos. Aan de voorzitter is beloofd dat het gekapte dikkehout, wat nog in de wijk ligt, nog afgevoerd gaat worden.

10 maart 2019
In het Leeuwarderbos worden zieke essen gekapt In het Leeuwarder bos vinden op dit moment grootschalige boswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden duren ongeveer tot half maart 2019. Dit is sterk afhankelijk van het zogenoemde vogelbroedseizoen en van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden
In het Leeuwarderbos staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Takken breken af en bomen kunnen omvallen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarom is het nodig om (een deel van) de zieke essen te verwijderen. In 2017 en 2018 is begonnen met het weghalen van een deel van de essen aan de randen van het bos. Dit is gedaan om gevaarlijke situaties te vermijden. In het bos zijn ook delen waar bijna alleen maar essen en bijna geen andere boomsoorten groeien. Het overgrote deel hiervan moet gekapt worden. Vanwege de omvang wordt een deel van dit werk uitbesteed aan een aannemer.

Flora- en Fauna

Voor de start van de werkzaamheden zijn beschermde/bijzondere planten en diersoorten en hun verblijfplaats in kaart gebracht. Daarnaast wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met nestelende en broedende vogels. Tijdens de uitvoering zullen deze locaties worden ontzien.

Nieuwe beplanting

Het deel van het bos dat wordt gekapt, zal ook weer worden aangeplant. Inheemse loofboomsoorten hebben hierbij de voorkeur. Dit zijn soorten die van nature in Nederland thuishoren. Er is gekozen voor een mix van duurzame soorten, die vaak trager groeien, en snelgroeiende soorten. Dit is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos aantrekkelijker. Op de herplantlocaties wordt meteen de waterhuishouding en het verbeteren van de paden meegenomen.

Belangengroepen

Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd met belangengroepen. Naast het wijkpanel Bilgaard, wijkvereniging het Havankpark, Bilgaard en het Natuurmuseum nemen diverse organisatie/instellingen deel aan deze bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de werkzaamheden aangekondigd.

Overlast
Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van matige geluidsoverlast en werkverkeer. U kunt met uitzondering van de afgesloten paden gewoon het bos in, maar let u erop dat u (en uw hond) niet binnen het werkbereik van de machines komt! Paden kunnen door de werkzaamheden beschadigd raken, uiteraard wordt dit naderhand weer hersteld.