Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering wordt minstens 1 x per jaar gehouden. De eerst volgende ALV zal op 25 maart 2019 worden gehouden. Alle leden zijn dan van harte welkom. De uitnodiging en de agenda zijn onder de leden verspreid worden.
Op deze pagina zijn de vergader stukken te vinden.

Hieronder staan notulen van afgelopen jaren:
alv17april2017
alv19april2016
alv21april2015
alv22maart2011
alv31maart2010
alv14maart2007
alv15maart2006
alv15maart2005
alv17maart2004
alv05maart2003
alv20maart2002
alv15maart2001