Wijkvereniging Havankpark

 

Welkom op site van wijkvereniging het Havankpark  alias “de schaduw”. Het Havankpark is een unieke, mooie, kleine wijk in het noorden van Leeuwarden, gelegen tussen het Leeuwarder Bos en de Dokkumer Ee. De schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), beter bekend als Havank, is de naamgever van ons mooie wijkje. Hij was de grootste Nederlandstalige misdaadschrijver ooit. Hoewel zijn literaire stijl, zijn onderwerpkeuze en zijn plots tegenwoordig niet meer in grote kring populair zijn, verdient Havank het in de herinnering te blijven. Ga hier naar de site van de Havankstichting Mateor de stichting tot behoud van het culturele erfgoed van en ter nagedachtenis aan Havank.

Maps Havankpark

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en versterken van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk “Het Havankpark” te Leeuwarden, daaronder mede begrepen het bevorderen en versterken van de onderlinge sociale banden en goede verstandhouding tussen haar leden als bewoners van deze wijk en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen als bewoners van deze wijk, in het bijzonder ter zake de handhaving van de bestemming, inrichting en ordening van de wijk zoals deze volgt uit het “Kwaliteitsdocument” opgemaakt door de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden in september 1997 en bestemmingsplan als vastgesteld door de raad van de gemeente Leeuwarden op 12 april 1999;
alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Aldus de statuten van de wijkvereniging Havankpark.