Stand van zaken

Werkgroep Energietransitie Havankpark
November 2019

Het is hoog tijd om u, bewoners van het Havankpark, bij te praten over de activiteiten van de werkgroep.

De werkgroep is nu ongeveer een jaar actief en vorig jaar begonnen met de informatiebijeenkomst. Die was zeer goed bezocht en de reacties waren positief genoeg om met de werkgroep door te gaan.

Vervolgens is er in januari 2019 bij ROC de Friese Poort een workshop georganiseerd voor een 20-tal bewoners. Hierin kon men op basis van de kenmerken van de eigen woning een model vullen waarbij er een goede indruk van investeringen en rendementen van energiebesparende acties werd verkregen.

Na uitbreiding van de werkgroep is deze met de verschillende activiteiten aan de slag gegaan, t.w.:

· Een verkenning van een collectief warmtepomp-project dat bij de Leeuwarder wijk de Wielenpôle is vormgegeven. Tezamen met een uitgebreid isolatieprogramma zijn daar een honderdtal huizen van het gas afgegaan. Dit is een variant van energietransitie die wij als werkgroep nog steeds in gedachten houden als alternatief voor het Havankpark.

· Het afgelopen half jaar zijn er verschillende contacten geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Deze gingen voornamelijk over de subsidieaanvraag die de gemeente bij het rijk wil indienen om een ervaringsproject met energietransitie te starten. Onze wijk is daarbij in beeld om een aanvulling te zijn op de visie die de gemeente rond het Bilgaard ontwikkeld. Dit project loopt nog. Ondertussen is de werkgroep bij verschillende inspiratiesessies van de gemeente geweest, waar informatie-uitwisseling met werkgroepen van andere wijken is.

· Wij maken gebruik van een aanbod van de gemeente om van de verschillende woningtypen in ons park een woningscan te laten maken. Het betreft 7 clusters met woningen die projectmatig zijn gebouwd. Deze door de gemeente gefinancierde activiteit is tevens een veldtest voor het model van de woningscan. Van elke cluster zijn bewoners bereid gevonden de isolatie- en energiestatus van hun woning in kaart te laten brengen. In de loop van november krijgen de bewoners een rapport van de scan teruggekoppeld. Als werkgroep hopen we op een globaal inzicht in de hoofdfactoren die de energietransitie in onze wijk zullen bepalen. Deze kunnen ons helpen vervolgplannen te maken.

· In overleg met de Campus Fryslân van de Rijks Universiteit Groningen wordt er een leeronderzoek voor de studenten opgezet met als hoofdvraag: Hoe kunnen we de bewoners van het Havankpark motiveren om mee te gaan in de energietransitie van de wijk? De werkgroep wordt in een aantal fasen van deze studie actief bij het onderwijsprogramma betrokken. In april volgend jaar wordt dit afgerond met aanbevelingen.

U ziet dat de werkgroep volop bezig is met dit soms ondoorzichtige proces wat in Nederland steeds actueler wordt. Een proces ook waar wij als burgers van het Havankpark niet onderuit zullen komen, zodat het goed is dat we via de werkgroep pro-actief de ontwikkelingen blijven verkennen.

De werkgroep bestaat momenteel naast initiatiefnemer Sipke Woudstra uit: Meinte Jelsma, Fons van der Meulen, Ellis Mourits en Igor Monzon.

Door vertrek van Akke Folmer is de werkgroep op zoek naar een nieuwe medewerkster. Wij willen graag een representatieve doorsnede van de bewonerspopulatie van de wijk zijn. Wilt u meer informatie of met ons meewerken, dan kunt U contact opnemen met Sipke Woudstra (borgwoud@outlook.com 06-46350340) of met een van de andere werkgroep leden.