Lid worden

Voor slechts €20,- per jaar kan iedere bewoner en omwonenden van het Havankpark lid worden van de wijkvereniging.

Dit kan door overmaking van het bedrag naar rekeningnummer NL52RABO039.54.68.604 t.n.v. Wijkvereniging Het Havankpark met vermelding van: contributie, naam en adres.
Om in het ledenbestand te worden opgenomen is het tevens van belang dat u het zich op het postadres (zie Contact) of per mail info@havankpark.nl aanmeld.
Wij kunnen u dan goed op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen rondom de vereniging.

Donateur worden
Indien u zelf geen gebruik wilt maken van de wijkvereniging, maar deze wel wilt steunen, kunt u donateur worden. Maak dan een zelf te bepalen bedrag over naar rekeningnummer 39.54.68.604 ten name van Parkvereniging Het Havankpark met vermelding van: Donateur, naam en adres. 

Alle bewoners en omwonenden van het Havankpark krijgen de nieuwsbrief ‘De Schaduw’ gratis thuis bezorgd. De nieuwsbrieven die uitgekomen zijn, zijn hier te vinden.

Aanvragen

 

Afronden