Brandemeer werkzaamheden

Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen;

In de periode van maandag 2 september t/m vrijdag 4 oktober vindt groot onderhoud plaats aan de Brandemeer betreffende het gedeelte tussen de aansluiting met de Kei en de Fennen oostzijde.

Werkzaamheden:

• Herstraten trottoirs , verbeteren boomplantvakken • rioolaanpassing

• Vernieuwen asfaltconstructie

Bereikbaarheid:

Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording

De omleidingsroutes zijn in het kaartje aangegeven.

Haije Stellingwerf van de Gemeente Leeuwarden is contact persoon. Hij is te bereiken via tel: 14058

Bestuur Havankpark

Het wijkbestuur heeft nog wel een aantal kritische vragen en wensen. Er staat een overleg gepland om in overleg te gaan met de gemeente.

Kaartje brandemeer