Energietransitie Havankpark

Allemaal van het gas af

We weten allemaal dat we over niet al te lange tijd van het gas af moeten. De energietransitie staat voor de deur. Wat ga je doen? Wat kunnen we samen in het Havankpark doen? Wat willen we samen?

Sipke Woudstra heeft het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen om te onderzoeken wat mogelijke is om onze wijk klaar te maken voor de energietransitie. In de Algemene Leden vergadering van wijkvereniging Havankpark van 17 april 2018 is besproken dat deze groep onder de vlag van de wijkvereniging aan de slag gaat.

De werkgroep is op 15 mei 2018 begonnen als losse groep mensen met uiteenlopende ideeën en drijfveren. Uiteindelijk is er een kerngroep overgebleven bestaande uit  Meinte Jelsma, Akke Folmer en Sipke Woudstra.

Afwachten of direct aan de slag?

Dinsdag 27 november wisselen we graag van gedachte over alle mogelijkheden die er zijn. Welke animo is er in de wijk om zaken gezamenlijk op te pakken, en welke koers gaan we varen. Begin november heeft u een flyer over deze avond in de bus gekregen.

Het doel van deze avond is informatie-uitwisseling over de komende energie-transitie en de daarmee samenhangende gevolgen en mogelijkheden voor de bewoners van het Havankpark. Alle bewoners van het Havankpark zijn van harte welkom.

Datum: dinsdag 27 november 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 (zaal open vanaf 19.00)
Plaats: kerkgebouw De Fontein, Goudenregenstraat 77

Graag opgeven voor 24 november 2018
Bij Sipke Woudstra via mail: borgwoud@outlook.com

Programma
– Opening en inleiding (door Sipke Woudstra)
– Rol gemeente Leeuwarden bij de energietransitie – leidend, regisserend of –         faciliterend? (door Arjen Goodijk)
– Gasloos wonen en de financiering hiervan (Durk Reitsma en Roeland Westra)
– Mogelijkheden en beperkingen huidige installatietechniek (door Hille Vellema)
– Gedachtenuitwisseling en gelegenheid voor vragen
– Afsluiting

Sprekers
Arjen Goodijk (Projectleider Energiebesparing gebouwde omgeving gemeente Leeuwarden)
Durk Reitsma en Roeland Westra (ROC De Friese Poort Centrum duurzaamheid)
Hille Vellema (installateur van o.a. warmtepompen)
Sipke Woudstra (bewoner Havankpark met een all-electric huis)

Zou u ook kunnen aangeven of u al concrete stappen heeft ondernomen of gaat ondernemen op het vlak van duurzaamheid? U kunt zich aanmelden met een email naar: borgwoud@outlook.com

Rapport Urgenda

Urgenda heeft een rapport gemaakt Nederland 100% duurzaam in 2030. Interessante lectuur om eens door te nemen.Klik voor het rapport in PDF