Wijkpanel Bilgaard

Wijkpanel Bilgaard

Als klein wijkje hebben we ons aangesloten bij het wijkpanel Bilgaard. Het wijkpanel is de spreekbuis van de bewoners richting gemeente, woon-bedrijven en andere instellingen als het gaat over de algemene belangen van de wijk Bilgaard. Veel plannen en maatregelen raken de bewoners direct. Daarom wordt het wijkpanel vroegtijdig bij de wijkplannen betrokken. Als ervarings-deskundige geeft het wijkpanel gevraagd en ongevraagd adviezen. Via het wijkpanel kunnen de bewoners invloed uitoefenen op het wijkbeleid. Het wijkpanel heeft een wijkbudget ter beschikking dat naar eigen keuze besteed kan worden aan voorzieningen en activiteiten, die van belang zijn voor de wijk. Ook wijkbewoners kunnen idee├źn aanleveren of aanvragen doen.

Vertegenwoordiging uit onze wijk

Ruud Miedema heeft in 2015 plaats genomen in het wijkpanel en heeft Alie Rieks opgevolgd, die jaren achtereen als lid het Havankpark heeft vertegenwoordigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.