Aankomst F35

Van defensie hebben we een persbericht gekregen over het feit dat donderdag 31 oktober de eerste F35 aankomt op de vliegbasis Leeuwarden. Ze verwachten de nodige drukte en bekijks!

Hier onder integraal het persbericht:


Op donderdag 31 oktober 2019 arriveert de eerste F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Nederlandse bodem. Deze keer niet voor een belevingsvlucht of een testvlucht, maar permanent. Een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, want het is zeventig jaar geleden dat het eerste jachtvliegtuig op Vliegbasis Leeuwarden werd gestationeerd. Ter ere hiervan wordt een ‘historische’ fly-by uitgevoerd.

De komst van de F-16, veertig jaar geleden, werd groots gevierd door de Koninklijke Luchtmacht en de Nederlandse bevolking. Ook toen hield de aankomst de gemoederen bezig. In de nationale kranten schitterden krantenkoppen als ´Wapenaankoop van de eeuw´ en ´De grootste investering in de Nederlandse Defensie ooit verricht´. De F-16 vormde het belangrijkste deel van de slagkracht van de Luchtmacht en heeft zich volop bewezen. Nu gaat de F-35 deze belangrijke taak overnemen.

Het toestel is een belangrijke investering in de krijgsmacht. Een vijfde generatie jachtvliegtuig die met zijn hoogtechnologische capaciteiten meer bijdraagt aan het gezamenlijk militair vermogen dan ooit tevoren. Een gamechanger die een belangrijke basis vormt voor de ‘Vijfde Generatie Luchtmacht’.

De Koninklijke Luchtmacht zal de definitieve komst van de F-35 dan ook op gepaste wijze vieren met een besloten First Aircraft Arrival event. Deze is ook te volgen via een livestream op internet.

Extra vliegbewegingen vanwege geschiedenisbezoek
Tere ere van de komst van het nieuwe generatie gevechtsvliegtuig, wordt halverwege de middag door de F-35 en haar voorgangers een gezamenlijke fly-by verzorgd. De F-35 zal ook een eigen fly-by doen, alvorens de landing in te zetten. Er wordt voor deze gelegenheid een irregulier vliegpatroon gevlogen boven de vliegbasis. Voor omwonenden zal dit afwijken van wat ze anders gewend zijn.

Verkeersmaatregelen
De verwachting is dat geïnteresseerden in de komst van de F-35 zich ook buiten de hekken van vliegbasis Leeuwarden zullen ophouden. Om deze reden is er een aantal voorbereidingen en verkeersmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten, Politie, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Er zijn rondom de vliegbasis Leeuwarden drie spottersplekken met gratis parkeerplaatsen ingericht. Parkeren is op eigen risico. Voor de veiligheid is de N-357 tussen de Tjessingawei en de rotonde bij Jelsum op 31 oktober van 13:00 tot 16:00 uur afgesloten.

Via social media is de actuele situatie te volgen via @VlbLeeuwarden en #F35naarNL