Longfonds

  

Sinds jaar en dag collecteren een aantal wijkgenoten voor het Longfonds en komen dan langs de deur met een collectebus. Helaas kan dat nu niet door de maatregelen rondom het Coronavirus. Toch is juist nu uw bijdrage van belang (vooral mensen met een longaandoening voelen zich in deze onzekere tijden extra kwetsbaar). Onderzoek is belangrijk en daarvoor uw steun ook! We komen in het Havankpark wel langs de deur deze week (11-17 mei 2020), alleen om een briefje af te geven of in de bus te doen. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Op dit briefje staat aangegeven hoe u uw donatie kunt doen. Er is een speciale digitale collectebus voor het Havankpark gemaakt.  Doet u mee? En laten we hopen dat we volgende jaar weer gebruik kunnen maken van een ouderwetse collectebus.

Met vriendelijke groet,
Remi Adriaansz, Miek Braaksma & Corine Willemse

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Meterkast

Energietransitie begint in de meterkast
Meinte Jelsma uit de Joram Jorkinsstraat verteld op onze site hoe hij zijn meterkast klaar heeft gemaakt voor de energietransitie. Ga naar zijn verhaal

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Energie enquête gem. Leeuwarden

Onderstaande bericht van de gemeente gekregen met de vraag om een oproep te doen in onze wijk om deel te nemen aan de enquête. Namens Bert Wassink,
Wethouder energie, hartelijk dank!.

We zijn in Nederland begonnen op grote schaal duurzame energie op te wekken. Onze lucht moet schoner worden en op lange(re) termijn willen we stoppen met het gebruik van olie en aardgas. Alles in het belang van een gezonde toekomst voor onszelf, maar vooral voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Om dit allemaal te realiseren is ons land opgedeeld in 30 regio’s. Fryslân is één van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:
• Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
• Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Wat vindt u?
Als gemeente willen wij onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk betrekken bij het bepalen van onze ambitie als het gaat om het opwekken van schone energie. De vraag is hoe u het liefst zou willen meepraten en meedenken? Dat willen we graag van u weten.

Schone energie Fryslân…
… is van ons allemaal. Daarom vragen wij alle inwoners, bedrijven en organisaties  mee te denken over een duurzame toekomst voor Fryslân. In de online vragenlijst kunt u aangeven hoe u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie. Als gemeente gaan we met uw antwoorden aan de slag.
De vragenlijst staat tot en met 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Geef kleur

        

Geef kleur aan de wijk!
Ivm alle corona maatregelen hebben we een kleine alternatieve activiteit voor eerste paasdag georganiseerd.

De paashaas zet op eerste paasdag om ca 12 uur wat stoepkrijt met een kleine verassing in de speeltuin. Geef kleur aan de wijk en maak een mooie krijt tekening op je stoep en laat een foto op Facebook zetten.

Wees lief en houd afstand.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Paasactiviteit afgelast

Het bestuur van wijkvereniging Havankpark heeft de paasactiviteiten van maandag 13 april moeten afgelasten. Dit in verband met de overheidsmaatregelen tegen het Corona virus. Volgend jaar beter!

 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Zonnestroom

In het Havankpark zijn we waarschijnlijk bovengemiddeld goed bezig met zonnestroom.
De werkgroep energietransitie wil graag in kaart brengen hoeveel zonnestroom er in het Havankpark is opgewerkt in 2020.  Leuk om te zien hoeveel CO2 we met elkaar besparen. Mee doen? Ga naar deze pagina om het formulier in te vullen.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Ledenvergadering 20 feb ’20

Zoals u wellicht heeft begrepen heeft gemeente Leeuwarden een verkeersbesluit genomen, waarbij het laatste gedeelte van de Dokkumertrekweg, tussen de Fennen en de Dammelaan, zal worden aangewezen als fietspad. Aangezien dit besluit alle bewoners van het Havankpark aangaat, fietsend en autorijdend, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse algemene leden vergadering te vervroegen naar 20 februari.  Tijdens de ALV willen we een besluit nemen over het indienen van een bezwaarschrift namens de wijkvereniging. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaarschrift is 27 februari. Uiteraard staat het iedere bewoner vrij om individueel een bezwaar tegen het verkeersbesluit in te dienen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden;

Agenda algemene ledenvergadering 2020
Verkeersbesluit
Machtigingsformulier
Verslag algemene ledenvergadering 25 maart 2019
Resultaat 2019 en begroting 2020

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Energie transitie Havankpark

De werkgroep energie transitie wil ons als Havankpark graag bij praten over de activiteiten die zijn ontwikkeld in de werkgroep. ook zoeken ze nog een enthousiast lid om de werkgroep te versterken. Lees verder op de site

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Nieuwsbrief

Schat?? Waar is De Nieuwsbrief de Schaduw gebleven?? Toch niet in de kattenbak?Vorige week hadden we weer een mooie nieuwsbrief van november 2019 in de bus, maar waar is hij nu? op de site kan je hem altijd weer vinden… Volg deze link

Geplaatst in Niet gecategoriseerd