Schoon

Zo’n 30 wijkgenoten, klein en groter, hebben met 25 grijpers, 4 honden, 1 skelter, 1 supplank, 2 bootjes en een fiets het Havankpark en omgeving opgeschoond.
Samen hebben we een flinke hoeveelheid zwerfafval uit de natuur gehaald (op de foto een deel ervan). Het was er heerlijk weer voor en bovendien gezellig om de lente mee in te luiden! Iedereen bedankt en tot een volgende activiteit.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Himmeldei

Himmeldei – Clean-up-day – Voorjaarsschoonmaak!

Op zaterdag 26 maart trekken we de laarzen aan en gaan we opruimen! Buiten wel te verstaan. Meteen een mooie gelegenheid om weer wijkgenoten te ontmoeten of te leren kennen. Kinderen zijn ook van harte uitgenodigd: laat maar zien of jij een goede “grijper” bent!

Neem bij voorkeur (tuin)handschoenen mee. Een skelter, fietskar of kruiwagen kan handig zijn voor het vervoer van de afvalzakken naar de verzamelplek, dus die zijn ook welkom. Helpen vanuit een bootje bij de waterkant mag uiteraard ook. Er wordt voor zakken en een aantal grijpers gezorgd.

Met de storm van de afgelopen periode is heel wat troep komen aanwaaien en blijven hangen in struiken, langs de slootkant of tussen het riet langs de Ee. Plastic en ander zwerfafval dat in de natuur komt, vervuilt niet alleen, het is ook erg gevaarlijk voor vogels, vissen en de dieren in het bos. Enkele buurtgenoten die vaker afval geraapt hebben rond de wijk, weten dat dat enorm de moeite waard is: zij verzamelden al heel wat zákken vol.

We gaan op pad in koppels of kleine groepjes, afhankelijk van het aantal deelnemers, langs de Ee, de bosrand en in de wijk.

Hoe laat? Om 13.15 uur verzamelen we bij de pingpongtafel, zodat we om 13.30 uur kunnen starten. Aanmelden? Is handig maar hoeft niet. Kan bij Corine of via Facebook.
Waar? Bij de pingpongtafel; zo zijn we ook vlakbij de Ee om daar langs de kant te starten.
Rond 15.30 uur sluiten we af met koffie/thee en met wat lekkers, ook voor de kinderen (of eerder voor wie er eerder klaar mee is).
Vragen? Stel ze via Facebook of bij Akke Folmer (Havankgroep Afvalrapers, JJstr.11) of Corine Willemse (06 21883158, JJstr.36)

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Foto’s ‘Huis met de kas’ en hoe ’t hier was

In de nieuwsbrief van december 2021 staat een verhaal getiteld ‘het huis met de kas’ over de 92-jarige mevrouw Van der Woude en de kwekerij die haar man hier vroeger runde. Oud-medewerker Piet Sijbranda is hiervoor gaan zoeken in zijn uitgebreide fotoverzameling.  Onderstaande (lucht)foto’s uit diverse periodes geven een aardig beeld van de tuinderijen op de plek waar later het Havankpark gebouwd is (foto’s: K. van der Woude/ H.Bakker, de Kobbeflecht Snakkerburen).
Dat toen het meeste over het water werd vervoerd, laat een foto van Douwe Helfferich zien: hierop vaart zijn vader het vee over de Ee naar een ander stuk land.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Spoken

Er is weer gespookt

Er is weer volop gespookt en gegriezeld in het Leeuwarder Bos. Op 20 november 2021 durfden 22 kinderen het aan om na een spannend verhaald een tocht door het bos te maken. Begeleid door ouders, een rij waxinelichtjes en de volle maan kwamen ze een stuk of tien griezels tegen. Het gegil was tot in de speeltuin te horen.
Gelukkig konden ze daar na afloop hun stoere verhalen kwijt (“ik schrok echt niet”) en de spoken live ontmoeten. Bij het vuurtje en een drankje waren er alweer volop ideeën voor een volgende keer.

IMG-20211122-WA0000

Afbeelding 1 van 7

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Bestrating

De gemeente heeft in kaart gebracht hoe het er voor staat met de klimaatbestendigheid. Erg interessant om de verschillen te zien tussen bijvoorbeeld hele groene wijken en het centrum. Maar je kunt zelfs je eigen achtertuin of straat bekijken. Misschien wordt het toch tijd voor wat minder bestrating hier en daar…
 

 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Spokentocht 2021

Kom dan als je durft……
Zaterdagavond 20 november zit het bos weer vol met griezels, spoken en ander gespuis. Kom om 19.00 uur naar de speeltuin en laat je meevoeren naar het engste stuk bos van Leeuwarden. Vanwege het grote griezelgehalte is de aan te raden leeftijd 9 jaar en ouder. We zien ook graag een ouder of volwassen begeleider per groep.
Laarzen aan, de bos paden kunnen erg blubberig zijn…
 
Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Verkeer in Bilgaard

Bericht vanuit het wijkpanel:
Zoals alle bewoners van het Havankpark zonder enige twijfel hebben gemerkt, wordt het steeds drukker met het verkeer in Bilgaard. En het zal nog drukker worden door de voorgenomen nieuwbouwprojecten in de wijk.
Het Wijkpanel Bilgaard is hierover in overleg met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in de herinrichting van het kruispunt Luchtenrek-Brandemeer. Op dit moment wordt door de gemeente bekeken hoe de doorstroom op dat kruispunt verbeterd kan worden. Wel is duidelijk dat het kruispunt veiliger is geworden.
Dit najaar is ook met de gemeente overleg geweest over het toenemende verkeer door nieuwbouwprojecten in Bilgaard oost. Het Wijkpanel heeft haar grote zorgen geuit over het toenemende verkeer in Bilgaard oost, terwijl de infrastructuur in 50 jaar nauwelijks is veranderd. Na de afsluiting van de Dokkummertrekweg voor autoverkeer, moet al het verkeer via de Brandemeer en het Luchtenrek de wijk uit en in. Op de momenten dat de school op de hoek Brandemeer-Eekswerd begint en eindigt, resulteert dat dagelijks tot een verkeersinfarct. Als binnenkort het nieuwe verkeer van de nieuwbouw op het voormalige UPC terrein hierbij komt en in de toekomst ook het verkeer van de nieuwbouw Eekswerd, zal de situatie volgens het wijkpanel op deze momenten onhoudbaar worden. Met name de rijtijden voor de hulpdiensten kunnen dan een gevaar opleveren.
De gemeente constateerde ook een verhoging van de verkeersdrukte, maar was ook van mening dat dit alleen op de twee spitsmomenten van de dag tot problemen leidt…..
Het Wijkpanel heeft ook haar zorgen geuit over de nieuwbouwplannen op de plek van de oude school aan de Brandemeer (de oude GGD testlocatie). Dit stuk van de Brandemeer is het smalst en is de echte bottleneck van Bilgaard oost. Met name als hier bouwverkeer moet gaan laden lossen, gaat dat onherroepelijk tot problemen leiden (dat zien we nu al bij de nieuwbouw op het oude UPC terrein). De gemeente heeft toegezegd om hier op toe te zien bij de aanvraag van de bouwvergunning. Ook zal gekeken worden of de route via de Fennen als (tijdelijk) alternatief kan worden gebruikt (deze route wordt nu al door autoverkeer gebruikt, als de Brandemeer geblokkeerd is door bouwverkeer en/of taxibusjes.
Al met al lijkt de gemeente nog niet veel oog te hebben voor het groeiende verkeersprobleem. Het Wijkpanel zal blijven aandringen bij de gemeente dat er een serieus verkeersprobleem in de wijk is.
Mochten er wijkbewoners zijn met vragen of opmerkingen over dit onderwerp, of over andere onderwerpen voor het Wijkpanel, kunnen jullie contact met mij opnemen.
Matthijs van Waveren – penningmeester@havankpark.nl
Kan een afbeelding zijn van weg
 
 
Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Verkeer in Bilgaard

Zoals alle bewoners van het Havankpark zonder enige twijfel hebben gemerkt, wordt het steeds drukker met het verkeer in Bilgaard. En het zal nog drukker worden door de voorgenomen nieuwbouwprojecten in de wijk.
Het Wijkpanel Bilgaard is hierover in overleg met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in de herinrichting van het kruispunt Luchtenrek-Brandemeer. Op dit moment wordt door de gemeente bekeken hoe de doorstroom op dat kruispunt verbeterd kan worden. Wel is duidelijk dat het kruispunt veiliger is geworden.

Overleg
Dit najaar is ook met de gemeente overleg geweest over het toenemende verkeer door nieuwbouwprojecten in Bilgaard oost. Het Wijkpanel heeft haar grote zorgen geuit over het toenemende verkeer in Bilgaard oost, terwijl de infrastructuur in 50 jaar nauwelijks is veranderd. Na de afsluiting van de Dokkummertrekweg voor autoverkeer, moet al het verkeer via de Brandemeer en het Luchtenrek de wijk uit en in. Op de momenten dat de school op de hoek Brandemeer-Eekswerd begint en eindigt, resulteert dat dagelijks tot een verkeersinfarct. Als binnenkort het nieuwe verkeer van de nieuwbouw op het voormalige UPC terrein hierbij komt en in de toekomst ook het verkeer van de nieuwbouw Eekswerd, zal de situatie volgens het wijkpanel op deze momenten onhoudbaar worden. Met name de rijtijden voor de hulpdiensten kunnen dan een gevaar opleveren.

File wijk uit

Verkeersdrukte
De gemeente constateerde ook een verhoging van de verkeersdrukte, maar was ook van mening dat dit alleen op de twee spitsmomenten van de dag tot problemen leidt…..
Het Wijkpanel heeft ook haar zorgen geuit over de nieuwbouwplannen op de plek van de oude school aan de Brandemeer (de oude GGD testlocatie). Dit stuk van de Brandemeer is het smalst en is de echte bottleneck van Bilgaard oost. Met name als hier bouwverkeer moet gaan laden lossen, gaat dat onherroepelijk tot problemen leiden (dat zien we nu al bij de nieuwbouw op het oude UPC terrein). De gemeente heeft toegezegd om hier op toe te zien bij de aanvraag van de bouwvergunning. Ook zal gekeken worden of de route via de Fennen als (tijdelijk) alternatief kan worden gebruikt (deze route wordt nu al door autoverkeer gebruikt, als de Brandemeer geblokkeerd is door bouwverkeer en/of taxibusjes.

Gemeente
Al met al lijkt de gemeente nog niet veel oog te hebben voor het groeiende verkeersprobleem. Het Wijkpanel zal blijven aandringen bij de gemeente dat er een serieus verkeersprobleem in de wijk is. Mochten er wijkbewoners zijn met vragen of opmerkingen over dit onderwerp, of over andere onderwerpen voor het Wijkpanel, kunnen jullie contact met mij opnemen.
Matthijs van Waveren
Lid wijkpanel namens Wijkvereniging het Havankpark

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Bouwplannen Eekswerd

Ontwikkelaar Frisoplan BV. heeft samen met de gemeente een
woningbouwplan ontwikkeld voor de locatie Eeskwerd langs de Dokkumer
Ee. Hier worden 36 grondgebonden woningen gebouwd. Via deze uitgave informeren ze ons over de plannen.

Klik

Klik voor de PDF

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Vleermuizen telling

Via het wijkpanel hebben we onderstaande bericht gekregen;

Bericht van Bureau Faunax:

Door middel van dit bericht willen wij u graag informeren over het vleermuizenonderzoek wat wij binnenkort in opdracht van de gemeente Leeuwarden uitvoeren op de locatie Eeskwerd aan de Dokkumer Ee.

In de kraamperiode van de vleermuizen (15 mei tot en met 15 juli 2021) en de paarperiode van de vleermuizen (15 augustus tot 1 oktober 2021) zullen wij in totaal vier keer onderzoek doen. Dit betreft voor de kraamperiode een bezoek in de avonduren (rond zonsondergang) en een ochtendbezoek (rond zonsopkomst) en voor de paarperiode twee bezoeken rond zonsondergang. Tussen de bezoeken zitten steeds minimaal 10 dagen.

Tijdens de bezoeken zullen wij rondlopen op de locatie en gebruik maken van onder andere een zaklamp en een batdetector, een apparaat waarmee wij de geluiden die de vleermuizen maken kunnen waarnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden niet te storen, omdat zij zich tijdens het onderzoek volledig moeten concentreren op de activiteiten van de vleermuizen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Buro Faunax
Tijnjedyk 89 te Leeuwarden
06 83 77 25 48
info@faunax.nl

 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd