Essen kap

Via het wijkpanel hebben we onderstaand bericht gekregen van Meile Postma
Projectleider van de gemeente, over het kappen van essen.

Essentaksterfte
Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Maatregelen
Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen.

Kappen
In het najaar gaan we aan de slag met 55 essen bij u in de wijk. Het totale onderhoud zal tot het voorjaar van 2021 duren. Tijdens het onderhoud kunnen omwonenden geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doen wij ons best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven. De essen die nog niet worden gekapt, krijgen een snoeibeurt (om de veiligheid te waarborgen).

Planning
Voordat de werkzaamheden in uw omgeving beginnen ontvangt u bericht via e-mail. Zo weet u waar en wanneer er gewerkt wordt aan de essen.

Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst bomen aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheersvisie juist niet over te gaan tot herplanten.

Vragen?
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Meile Postma. Projectleider en te bereiken via de mail op meile.postma@leeuwarden.nl of op telefoonnummer 058 751 2473.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Geen wijkfeest 2020

Het bestuur van de wijkvereniging heeft jammer genoeg moeten besluiten om dit jaar geen gezamenlijk wijkfeest te organiseren ivm met de corona crisis. Het evenement was in de laatste ALV en nieuwsbrief aangekondigd voor in het weekend van 29 augustus 2020.

De Havank-classic zal wel door gaan, er wordt op gepaste afstand samen gefietst. zie dit Facebook evenement

Zijn er wijkbewoners die zich willen inzetten voor de activiteiten van de wijkvereniging dan horen wij dit graag. Mail gerust naar; voorzitter@havankpark.nl

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Longfonds

  

Sinds jaar en dag collecteren een aantal wijkgenoten voor het Longfonds en komen dan langs de deur met een collectebus. Helaas kan dat nu niet door de maatregelen rondom het Coronavirus. Toch is juist nu uw bijdrage van belang (vooral mensen met een longaandoening voelen zich in deze onzekere tijden extra kwetsbaar). Onderzoek is belangrijk en daarvoor uw steun ook! We komen in het Havankpark wel langs de deur deze week (11-17 mei 2020), alleen om een briefje af te geven of in de bus te doen. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Op dit briefje staat aangegeven hoe u uw donatie kunt doen. Er is een speciale digitale collectebus voor het Havankpark gemaakt.  Doet u mee? En laten we hopen dat we volgende jaar weer gebruik kunnen maken van een ouderwetse collectebus.

Met vriendelijke groet,
Remi Adriaansz, Miek Braaksma & Corine Willemse

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Meterkast

Energietransitie begint in de meterkast
Meinte Jelsma uit de Joram Jorkinsstraat verteld op onze site hoe hij zijn meterkast klaar heeft gemaakt voor de energietransitie. Ga naar zijn verhaal

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Energie enquête gem. Leeuwarden

Onderstaande bericht van de gemeente gekregen met de vraag om een oproep te doen in onze wijk om deel te nemen aan de enquête. Namens Bert Wassink,
Wethouder energie, hartelijk dank!.

We zijn in Nederland begonnen op grote schaal duurzame energie op te wekken. Onze lucht moet schoner worden en op lange(re) termijn willen we stoppen met het gebruik van olie en aardgas. Alles in het belang van een gezonde toekomst voor onszelf, maar vooral voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Om dit allemaal te realiseren is ons land opgedeeld in 30 regio’s. Fryslân is één van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:
• Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
• Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Wat vindt u?
Als gemeente willen wij onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk betrekken bij het bepalen van onze ambitie als het gaat om het opwekken van schone energie. De vraag is hoe u het liefst zou willen meepraten en meedenken? Dat willen we graag van u weten.

Schone energie Fryslân…
… is van ons allemaal. Daarom vragen wij alle inwoners, bedrijven en organisaties  mee te denken over een duurzame toekomst voor Fryslân. In de online vragenlijst kunt u aangeven hoe u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie. Als gemeente gaan we met uw antwoorden aan de slag.
De vragenlijst staat tot en met 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Geef kleur

        

Geef kleur aan de wijk!
Ivm alle corona maatregelen hebben we een kleine alternatieve activiteit voor eerste paasdag georganiseerd.

De paashaas zet op eerste paasdag om ca 12 uur wat stoepkrijt met een kleine verassing in de speeltuin. Geef kleur aan de wijk en maak een mooie krijt tekening op je stoep en laat een foto op Facebook zetten.

Wees lief en houd afstand.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Paasactiviteit afgelast

Het bestuur van wijkvereniging Havankpark heeft de paasactiviteiten van maandag 13 april moeten afgelasten. Dit in verband met de overheidsmaatregelen tegen het Corona virus. Volgend jaar beter!

 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Zonnestroom

In het Havankpark zijn we waarschijnlijk bovengemiddeld goed bezig met zonnestroom.
De werkgroep energietransitie wil graag in kaart brengen hoeveel zonnestroom er in het Havankpark is opgewerkt in 2020.  Leuk om te zien hoeveel CO2 we met elkaar besparen. Mee doen? Ga naar deze pagina om het formulier in te vullen.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Ledenvergadering 20 feb ’20

Zoals u wellicht heeft begrepen heeft gemeente Leeuwarden een verkeersbesluit genomen, waarbij het laatste gedeelte van de Dokkumertrekweg, tussen de Fennen en de Dammelaan, zal worden aangewezen als fietspad. Aangezien dit besluit alle bewoners van het Havankpark aangaat, fietsend en autorijdend, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse algemene leden vergadering te vervroegen naar 20 februari.  Tijdens de ALV willen we een besluit nemen over het indienen van een bezwaarschrift namens de wijkvereniging. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaarschrift is 27 februari. Uiteraard staat het iedere bewoner vrij om individueel een bezwaar tegen het verkeersbesluit in te dienen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden;

Agenda algemene ledenvergadering 2020
Verkeersbesluit
Machtigingsformulier
Verslag algemene ledenvergadering 25 maart 2019
Resultaat 2019 en begroting 2020

Geplaatst in Niet gecategoriseerd