Energie enquête gem. Leeuwarden

Onderstaande bericht van de gemeente gekregen met de vraag om een oproep te doen in onze wijk om deel te nemen aan de enquête. Namens Bert Wassink,
Wethouder energie, hartelijk dank!.

We zijn in Nederland begonnen op grote schaal duurzame energie op te wekken. Onze lucht moet schoner worden en op lange(re) termijn willen we stoppen met het gebruik van olie en aardgas. Alles in het belang van een gezonde toekomst voor onszelf, maar vooral voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Om dit allemaal te realiseren is ons land opgedeeld in 30 regio’s. Fryslân is één van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:
• Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
• Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Wat vindt u?
Als gemeente willen wij onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk betrekken bij het bepalen van onze ambitie als het gaat om het opwekken van schone energie. De vraag is hoe u het liefst zou willen meepraten en meedenken? Dat willen we graag van u weten.

Schone energie Fryslân…
… is van ons allemaal. Daarom vragen wij alle inwoners, bedrijven en organisaties  mee te denken over een duurzame toekomst voor Fryslân. In de online vragenlijst kunt u aangeven hoe u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie. Als gemeente gaan we met uw antwoorden aan de slag.
De vragenlijst staat tot en met 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.