Ledenvergadering 20 feb ’20

Zoals u wellicht heeft begrepen heeft gemeente Leeuwarden een verkeersbesluit genomen, waarbij het laatste gedeelte van de Dokkumertrekweg, tussen de Fennen en de Dammelaan, zal worden aangewezen als fietspad. Aangezien dit besluit alle bewoners van het Havankpark aangaat, fietsend en autorijdend, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse algemene leden vergadering te vervroegen naar 20 februari.  Tijdens de ALV willen we een besluit nemen over het indienen van een bezwaarschrift namens de wijkvereniging. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaarschrift is 27 februari. Uiteraard staat het iedere bewoner vrij om individueel een bezwaar tegen het verkeersbesluit in te dienen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden;

Agenda algemene ledenvergadering 2020
Verkeersbesluit
Machtigingsformulier
Verslag algemene ledenvergadering 25 maart 2019
Resultaat 2019 en begroting 2020