ALV 25 maart 2019

De Algemene ledenvergadering wordt minstens 1 x per jaar gehouden. Alle leden zijn dan van harte welkom. De uitnodiging en de agenda van de komende vergadering zijn onder de leden verspreid.

De ALV van 2019 is op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur in woonzorgcentrum de Hofwijck (Dirk Zeperweg 2 8917 AZ Leeuwarden – hoek Rengerslaan).

Hier onder zijn alle stukken voor de vergadering
Klik hier onder om te downloaden. Op verzoek willen we de stukken ook uitgeprint bij u thuis bezorgen.

Verduidelijking bezwaarschrift

Het bestuur van de Wijkvereniging het Havankpark wil graag staan voor alle belangen van de leden. Dit is een lastige opgave. We zijn altijd geïnformeerd over de plannen die er zijn voor het rustpunt/buitencentrum.

Er kwamen geluiden dat er leden bezwaren hadden en bezwaar aantekende tegen de verleende vergunning bij de gemeente.
Het plan was van het bestuur, om verlengen van de bezwaar termijn aan te vragen bij de bezwaarcommissie van de gemeente, de leden te raadplegen en dan al dan niet ook bezwaar aan te tekenen.

De bezwaarcommissie heeft besloten te verlengen, alleen te kort om nog vooraf een ALV te houden. Daarom hebben we besloten om op voorhand een bezwaarschrift in te dienen.

Tijdens de ALV van as 25 maart willen we graag van de leden horen of het bezwaarschrift in getrokken moet worden of doorgezet moet worden.