ALV en de Levende tuin.

Dinsdag 17 april 2018 is er weer een algemene leden vergadering. we starten om 20 uur in het wijkcentrum Bilgaard. Het officiële gedeelte waar in een bestuurswisseling, initiatief voor een bewonerscommissie Duurzaam wonen en andere zaken aan de orde komen zal tot ca 20.30 uur duren. De vergaderstukken hebben de leden thuis gekregen.
Hierna hebben we Douwe Snoek van het gelijknamig hoveniersbedrijf uitgenodigd om een presentatie te verzorgen, met als titel ‘de levende tuin’. Een levende tuin draagt bij aan de biodiversiteit. In een tijd van verschraling en verstening een belangrijk onderwerp.

Mebo Solar failliet

Op 13 maart 2018 is Mebo Solar BV failliet verklaard. Dit is het bedrijf dat niet lang geleden bij een aantal wijkbewoners de zonnepanelen heeft geleverd en geplaatst. Toentertijd kwam dit bedrijf als zeer gunstig uit de bus bij de gezamenlijke zoektocht naar een leverancier voor het Havankpark.

Inmiddels heeft een oplettende wijkbewoners een van de directeuren – Cees Bosma – kunnen traceren, ivm nakomen van garantieverplichtingen, die immers voor de panelen 10 jaar lopen en voor de vermogensgarantie 25 jaar. Ook de andere directeur – Klaas Meijer – (MeBo) is opgespoord.
Mebo Solar BV was destijds niet aangesloten bij de UNETO-VNI (organisatie van installateurs) zodat onduidelijk is wie de verplichtingen richting klanten overneemt.
Het volgende is uit gezocht;
Voor de boekhouding en facturen, daarvoor zal men bij Meijer Tuin en Huis Oudehaske moeten zijn 0513 677 749

De heer Cees Bosma zal helpen waar het kan betreffende garanties.
www.bosma-energieadvies.nl
Herenwal 1064
NL-8441BG Heerenveen
06 83360829

Dank aan Sipke Woudstra en Ruud Miedema

Walking Dinner

Vierde editie Walking Dinner Havankpark

Zaterdag 10 maart organiseert de activiteiten commissie voor de vierde keer een walking dinner. Geef je nu op via walkingdinner@havankpark.nl. Lees hier wat het allemaal inhoud. Je kan je opgeven als kok of als gast.
In de nieuwsbrief heeft gestaan dat we in februari een walking dinner zouden organiseren, dit is uitgelopen naar 10 MAART as.

klik hier om Mail te sturen

Wijkfeest 2017

Zaterdag 16 september is er weer het Havank wijkfeest.
met de volgende programma onderdelen;

Wat Hoe laat Waar
Havankclassic 09.00 uur Pingpongtafel aan de Ee
Versierde fietsen tocht 09.30 uur Speeltuin
De Stinzen fietstocht 10.30 uur Pingpongtafel aan de Ee
Excursie Leeuwardervoedelbos 11.00 uur Speeltuin
Pijl en boog schieten 16.00 uur Trapveldje bij het betonpad
De bar is geopend! 17.00 uur Veld bij de pingpongtafel
Muziekquiz 19.00 uur bij de bar bij de pingpongtafel

Zie de nieuwsbrief voor alle details

Gebiedsgericht werken

De Gemeente Leeuwarden heeft een nieuwsbrief gemaakt over de wijken.
Nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken 3 juli 2017

Wijkconferentie, jaarverslag, wijkkrant, jaarvergadering, facebook Hoe weten de wijk- en dorps- bewoners waar je mee bezig bent en hoe hebben ze daar invloed op? Een vraag die ieder van u wel eens bezig houdt. In de subsidieregeling voor panels is opgenomen dat wijkpanels en dorpsbelangen aan hun achterban verantwoording moeten afleggen over de inzet van hun budgetten. De gemeente hecht groot belang aan het verantwoorden van uitgaven en inzet aan de eigen inwoners. Vooral zij kunnen nagaan of het gemeenschapsgeld goed besteed is. Als u hier meerdere kanalen inzet, bereikt u meer mensen. Zo kunt u naast uw jaarlijkse wijkconferentie of jaarvergadering ook via facebook communiceren en in de wijkkrant uw jaarverslag afdrukken. De wijkmanagers gaan hierover met u in gesprek, om samen de mogelijkheden met zo groot mogelijk bereik te zoeken.

Geplaatst in Geen categorie

Trapveldje

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor het trapveldje aan het begin van het betonpad. Voor de Havank-competitie moeten we waarschijnlijk nog wel even wachten tot het gras hoog genoeg is.😉Trapveldje inwording

ALV 2017

Dinsdag avond 18 april is er de jaarlijkse Algemene leden vergadering. De vergadering begint om 19.30. De vergaderstukken zijn samen met de nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Locatie is het wijkgebouw in Bilgaard.
Na het officiële gedeelte, is Anastasia Limareva te gast. Zij is een van de initiatiefnemers van het Voedselbos en vertelt ons over de vervolgplannen.  We hopen jullie te treffen op 18 april. Misschien kunt u op Facebook aangeven of u van plan bent te komen, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Namens onze voorzitter Ruud Miedema allen hartelijk welkom.

Spokentocht 2016

spokentocht-afbeelding

 

30 okt 2016
We hebben het weer overleefd… Er waren 35 deelnemers en wel 10 spoken.
Alle spoken bedankt jullie inzet en wie weet dat het volgend jaar in 2017 weer zó gaat spoken rond Halloween.spoken-2016

Zaterdag 29 oktober 2016 om 19.00 uur
We mogen het bos weer in! Vlak voor Halloween lopen er vreemde wezens in het Leeuwarder bos. Ben jij 9 jaar of ouder en stoer genoeg om je in het bos te wagen op deze avond, kom dan meedoen. Het is zaterdag 29 oktober, we verzamelen in de speeltuin om 19.00 uur. Voor de jongste kinderen is begeleiding gewenst! De activiteit is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar. Zonder spoken geen spokentocht. Gun je de kinderen een enge tocht, meld je dan snel aan als spook.

 

populierenkap Leeuwarder Bos

Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen over de populierenkap in ons bos.

kaart verdikking stam populier

Kap risicovolle populieren

Vanaf woensdag 3 augustus worden er populieren gekapt op diverse percelen in het Leeuwarder Bos. Een bepaald soort populier, de Robusta, brak bij relatief lage windsnelheden op een hoogte van twee tot tien meter spontaan af. Dit blijkt het gevolg te zijn van een ziekte ‘vezelknik’ (verdikking) in de stam en komt alleen voor in het Leeuwarder Bos. Door op korte termijn te kappen is het bos weer snel veilig. De kap duurt tot en met vrijdag 5 augustus.  De waarschuwingsborden worden verwijderd  en is het bos weer  vrij toegankelijk.

Wat is de oorzaak?

Het Leeuwarder bos heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad.
De storm van 2013 liet verschillende populieren als luciferhoutjes afbreken. In 2014 is de stormschade opgeruimd en zijn er onderhoudswerkzaamheden gedaan. Vrij snel  na de uitgevoerde werkzaamheden braken opnieuw ogenschijnlijk gezonde populieren door onbekende oorzaak spontaan af. Voor de veiligheid zijn meteen delen van het bos afgesloten. Uit een direct ingesteld onderzoek door een extern adviesbureau blijkt dat alleen de kloon Populus Robusta deze ziekte heeft. Herkenbaar aan één of meerdere verdikkingen op de stam.

kaartje LWED bos

Wat doet de gemeente?

De gemeente gaat -met het oog op de veiligheid- de breukgevoelig populieren kappen. (Dus niet alle populieren die op een afstand van minder dan 25 meter van paden staan). Het kappen gebeurt met in achtneming van Flora- en Fauna wet. Vooraf vindt een faunacheck plaats.

Tijdens de storm hebben ook andere soorten populieren schade opgelopen. Ook deze bomen worden, als het de veiligheid in gevaar brengt, gekapt,  Enkele paden worden afgesloten voor recreatief gebruik en er worden borden geplaatst. De komende tijd wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er zich nieuwe gevallen van stambreuk voordoen bij alle populieren. Dit gebeurt via VTA (Visual Tree Assessment) inspecties.