Energietransitie

Ga naar energietransitie pagina van het Havankpark

Informatieavond voor het Havankpark over de Energietransitie.
Alle bewoners van het Havankpark zijn van harte welkom.

Datum: dinsdag 27 november 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 (zaal open vanaf 19.00)
Plaats: kerkgebouw De Fontein, Goudenregenstraat 77

Graag opgeven voor 24 november 2018
Bij Sipke Woudstra via mail: borgwoud@outlook.com

Programma
– Opening en inleiding (door Sipke Woudstra)
– Rol gemeente Leeuwarden bij de energietransitie – leidend, regisserend of –         faciliterend?(door Arjen Goodijk)
– Mogelijkheden en beperkingen huidige installatietechniek (door Hille Vellinga)
– Gedachtenuitwisseling en gelegenheid voor vragen
– Afsluiting

Sprekers
Arjen Goodijk (Projectleider Energiebesparing gebouwde omgeving gemeente Leeuwarden)
Hille Vellinga (installateur van o.a. warmtepompen)
Sipke Woudstra (bewoner Havankpark met een all-electric huis)

Zou u ook kunnen aangeven of u al concrete stappen heeft ondernomen of gaat ondernemen op het vlak van duurzaamheid? U kunt zich aanmelden met een email naar: borgwoud@outlook.com

Geplaatst in Geen categorie

Wijkfeest 2018

Op 7 juli is het feest in het Havankpark. De dag staat in het teken van bloemen en insecten! Een mooie dag om elkaar te ontmoeten, in het bijzonder onze nieuwe wijkbewoners. We hebben uiteenlopende activiteiten, dus voor elk wat wils.
Zie voor het volledige programma onze  Nieuwsbrief

Op de agenda 

Wat Wanneer Hoe laat Waar
Filmavond Vrijdag 6 juli 2018 Vanaf 19:30 speeltuin
HavankClassic Zaterdag 7 juli 2018 09:00 uur Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Bosexcursie Zaterdag 7 juli 2018 10:30 uur Havanklaan-Vierhuisterdyk
Vlinders/rupsjes maken Zaterdag 7 juli 2018 10:30 uur Speeltuin
Insectenhotel maken Zaterdag 7 juli 2018 10:30 uur Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Beachvolleybaltoernooi Zaterdag 7 juli 2018 15:00 uur Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Ee-party aan de Dokkumer Ee Zaterdag 7 juli 2018 18:00 uur Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Muziekquiz Zaterdag 7 juli 2018 20.00 uur Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee

 

ALV en de Levende tuin.

Dinsdag 17 april 2018 is er weer een algemene leden vergadering. we starten om 20 uur in het wijkcentrum Bilgaard. Het officiële gedeelte waar in een bestuurswisseling, initiatief voor een bewonerscommissie Duurzaam wonen en andere zaken aan de orde komen zal tot ca 20.30 uur duren. De vergaderstukken hebben de leden thuis gekregen.
Hierna hebben we Douwe Snoek van het gelijknamig hoveniersbedrijf uitgenodigd om een presentatie te verzorgen, met als titel ‘de levende tuin’. Een levende tuin draagt bij aan de biodiversiteit. In een tijd van verschraling en verstening een belangrijk onderwerp.

Mebo Solar failliet

Op 13 maart 2018 is Mebo Solar BV failliet verklaard. Dit is het bedrijf dat niet lang geleden bij een aantal wijkbewoners de zonnepanelen heeft geleverd en geplaatst. Toentertijd kwam dit bedrijf als zeer gunstig uit de bus bij de gezamenlijke zoektocht naar een leverancier voor het Havankpark.

Inmiddels heeft een oplettende wijkbewoners een van de directeuren – Cees Bosma – kunnen traceren, ivm nakomen van garantieverplichtingen, die immers voor de panelen 10 jaar lopen en voor de vermogensgarantie 25 jaar. Ook de andere directeur – Klaas Meijer – (MeBo) is opgespoord.
Mebo Solar BV was destijds niet aangesloten bij de UNETO-VNI (organisatie van installateurs) zodat onduidelijk is wie de verplichtingen richting klanten overneemt.
Het volgende is uit gezocht;
Voor de boekhouding en facturen, daarvoor zal men bij Meijer Tuin en Huis Oudehaske moeten zijn 0513 677 749

De heer Cees Bosma zal helpen waar het kan betreffende garanties.
www.bosma-energieadvies.nl
Herenwal 1064
NL-8441BG Heerenveen
06 83360829

Dank aan Sipke Woudstra en Ruud Miedema

Walking Dinner

Vierde editie Walking Dinner Havankpark

Zaterdag 10 maart 2018 organiseert de activiteiten commissie voor de vierde keer een walking dinner. Geef je nu op via walkingdinner@havankpark.nl. Lees hier wat het allemaal inhoud. Je kan je opgeven als kok of als gast.
In de nieuwsbrief heeft gestaan dat we in februari een walking dinner zouden organiseren, dit is uitgelopen naar 10 MAART as.

klik hier om Mail te sturen

Wijkfeest 2017

Zaterdag 16 september is er weer het Havank wijkfeest.
met de volgende programma onderdelen;

Wat Hoe laat Waar
Havankclassic 09.00 uur Pingpongtafel aan de Ee
Versierde fietsen tocht 09.30 uur Speeltuin
De Stinzen fietstocht 10.30 uur Pingpongtafel aan de Ee
Excursie Leeuwardervoedelbos 11.00 uur Speeltuin
Pijl en boog schieten 16.00 uur Trapveldje bij het betonpad
De bar is geopend! 17.00 uur Veld bij de pingpongtafel
Muziekquiz 19.00 uur bij de bar bij de pingpongtafel

Zie de nieuwsbrief voor alle details

Gebiedsgericht werken

De Gemeente Leeuwarden heeft een nieuwsbrief gemaakt over de wijken.
Nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken 3 juli 2017

Wijkconferentie, jaarverslag, wijkkrant, jaarvergadering, facebook Hoe weten de wijk- en dorps- bewoners waar je mee bezig bent en hoe hebben ze daar invloed op? Een vraag die ieder van u wel eens bezig houdt. In de subsidieregeling voor panels is opgenomen dat wijkpanels en dorpsbelangen aan hun achterban verantwoording moeten afleggen over de inzet van hun budgetten. De gemeente hecht groot belang aan het verantwoorden van uitgaven en inzet aan de eigen inwoners. Vooral zij kunnen nagaan of het gemeenschapsgeld goed besteed is. Als u hier meerdere kanalen inzet, bereikt u meer mensen. Zo kunt u naast uw jaarlijkse wijkconferentie of jaarvergadering ook via facebook communiceren en in de wijkkrant uw jaarverslag afdrukken. De wijkmanagers gaan hierover met u in gesprek, om samen de mogelijkheden met zo groot mogelijk bereik te zoeken.

Geplaatst in Geen categorie

Trapveldje

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor het trapveldje aan het begin van het betonpad. Voor de Havank-competitie moeten we waarschijnlijk nog wel even wachten tot het gras hoog genoeg is.😉Trapveldje inwording

ALV 2017

Dinsdag avond 18 april is er de jaarlijkse Algemene leden vergadering. De vergadering begint om 19.30. De vergaderstukken zijn samen met de nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Locatie is het wijkgebouw in Bilgaard.
Na het officiële gedeelte, is Anastasia Limareva te gast. Zij is een van de initiatiefnemers van het Voedselbos en vertelt ons over de vervolgplannen.  We hopen jullie te treffen op 18 april. Misschien kunt u op Facebook aangeven of u van plan bent te komen, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Namens onze voorzitter Ruud Miedema allen hartelijk welkom.