Aankomst F35

Van defensie hebben we een persbericht gekregen over het feit dat donderdag 31 oktober de eerste F35 aankomt op de vliegbasis Leeuwarden. Ze verwachten de nodige drukte en bekijks!

Hier onder integraal het persbericht:


Op donderdag 31 oktober 2019 arriveert de eerste F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Nederlandse bodem. Deze keer niet voor een belevingsvlucht of een testvlucht, maar permanent. Een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, want het is zeventig jaar geleden dat het eerste jachtvliegtuig op Vliegbasis Leeuwarden werd gestationeerd. Ter ere hiervan wordt een ‘historische’ fly-by uitgevoerd.

De komst van de F-16, veertig jaar geleden, werd groots gevierd door de Koninklijke Luchtmacht en de Nederlandse bevolking. Ook toen hield de aankomst de gemoederen bezig. In de nationale kranten schitterden krantenkoppen als ´Wapenaankoop van de eeuw´ en ´De grootste investering in de Nederlandse Defensie ooit verricht´. De F-16 vormde het belangrijkste deel van de slagkracht van de Luchtmacht en heeft zich volop bewezen. Nu gaat de F-35 deze belangrijke taak overnemen.

Het toestel is een belangrijke investering in de krijgsmacht. Een vijfde generatie jachtvliegtuig die met zijn hoogtechnologische capaciteiten meer bijdraagt aan het gezamenlijk militair vermogen dan ooit tevoren. Een gamechanger die een belangrijke basis vormt voor de ‘Vijfde Generatie Luchtmacht’.

De Koninklijke Luchtmacht zal de definitieve komst van de F-35 dan ook op gepaste wijze vieren met een besloten First Aircraft Arrival event. Deze is ook te volgen via een livestream op internet.

Extra vliegbewegingen vanwege geschiedenisbezoek
Tere ere van de komst van het nieuwe generatie gevechtsvliegtuig, wordt halverwege de middag door de F-35 en haar voorgangers een gezamenlijke fly-by verzorgd. De F-35 zal ook een eigen fly-by doen, alvorens de landing in te zetten. Er wordt voor deze gelegenheid een irregulier vliegpatroon gevlogen boven de vliegbasis. Voor omwonenden zal dit afwijken van wat ze anders gewend zijn.

Verkeersmaatregelen
De verwachting is dat geïnteresseerden in de komst van de F-35 zich ook buiten de hekken van vliegbasis Leeuwarden zullen ophouden. Om deze reden is er een aantal voorbereidingen en verkeersmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten, Politie, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Er zijn rondom de vliegbasis Leeuwarden drie spottersplekken met gratis parkeerplaatsen ingericht. Parkeren is op eigen risico. Voor de veiligheid is de N-357 tussen de Tjessingawei en de rotonde bij Jelsum op 31 oktober van 13:00 tot 16:00 uur afgesloten.

Via social media is de actuele situatie te volgen via @VlbLeeuwarden en #F35naarNL

Geplaatst in Geen categorie

Spokentocht

  

Op vrijdag 1 november 2019 is het weer zover. De spokentocht door het Leeuwarder bos. Spoken, zombies en andere griezels bevolken het Leeuwarder bos. Minimumleeftijd voor dit griezelig gebeuren is 9 jaar, graag de jongsten onder begeleiding. Verzamelen om 18.45 uur in de speeltuin. Doe laarzen of stevige schoenen aan. Kom dan als je durft! Na afloop van de spokentocht, rond 19.30 uur, kunnen wijkbewoners de spoken bewonderen in de speeltuin. Wil je mee doen als spook laat het ons even weten!

Geplaatst in Geen categorie

Afsluiting

We hebben de gemeente benaderd wat er aan de hand is aan het circus Mikkeniepad. We hebben het volgende reactie gekregen.

Bericht van de Gemeente aan ons Havankpark bewoners;

  

Vanaf maandag 16 september zal een deel van het fietspad Circus Mikkeniepad (vanaf de Vierhuisterweg) afgesloten zijn voor verkeer. Dit staat al aangekondigd met borden. De afsluiting zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dat is nodig omdat er een bodemsanering wordt uitgevoerd. Tijdens de sanering wordt met asbest verontreinigde grond afgevoerd. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Zo is een goed beeld verkregen van waar het asbest zich in de bodem bevindt. Er wordt voor gezorgd dat de verontreiniging zo goed mogelijk wordt opgeruimd. Tijdens en na afloop van de sanering controleert de gemeente het saneringsresultaat.

Hebt u nog vragen over de afsluiting of over de sanering? Dan kunt u bellen met 14 058, het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden.

Geplaatst in Geen categorie

Rauw

RAUW is een theater voorstelling in het Leeuwarderbos van Havankparkbewoonster Marlien Seinstra. Zie hier de website van de voorstelling.
Marlien zoekt nog een aantal vrijwilligers die de bezoekers van de voorstelling van de parkeerplaats naar de grafheuvel te begeleiden en weer terug. Opgave voor vrijwilligers via marlienseinstra@hotmail.com

Laatste kaartje

Wil je deze bijzondere voorstelling bij wonen? Er zijn nog kaarten voor 12 (trayout) en 21 september. Zie hier voor de laatste kaartjes

Geplaatst in Geen categorie

Brandemeer werkzaamheden

Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen;

In de periode van maandag 2 september t/m vrijdag 4 oktober vindt groot onderhoud plaats aan de Brandemeer betreffende het gedeelte tussen de aansluiting met de Kei en de Fennen oostzijde.

Werkzaamheden:

• Herstraten trottoirs , verbeteren boomplantvakken • rioolaanpassing

• Vernieuwen asfaltconstructie

Bereikbaarheid:

Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording

De omleidingsroutes zijn in het kaartje aangegeven.

Haije Stellingwerf van de Gemeente Leeuwarden is contact persoon. Hij is te bereiken via tel: 14058

Bestuur Havankpark

Het wijkbestuur heeft nog wel een aantal kritische vragen en wensen. Er staat een overleg gepland om in overleg te gaan met de gemeente.

Kaartje brandemeer

Geplaatst in Geen categorie

Volleybal toernooi

Zondag 7 juli om 13 uur gaan we volleyballen naast de feesttent aan de Dokkumer Ee.
Opgave via het formulier hier onder. 6 personen per team.

Opgave Volleybal toernooi

 

Verification

Geplaatst in Geen categorie

Praamvaart Dekemastate

Zaterdag 6 juli om 13.15 uur vertrekt de praam vanaf de aanleg steiger bij Roeivereniging Epsilon.

Er gaat een gids mee die heel veel kan vertellen over het gebied richting Dekemastate.
We verwachten weer om 16.30 terug te zijn.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen in de praam. Zijn er meer dan 20 wijkgenoten die mee willen dan moeten we helaas gaan loten.
Zie ook het Facebook evenement praamvaart

Opgave praamvaart a €10 pp.

 

 

Geplaatst in Geen categorie

Opgave dropping van 5 juli

Let’s drop!

Ben je in voor een avontuur? In het (bijna) donker?
Hou je van raadsels oplossen? Of spoorzoeken?
Wil je In een groep samenwerken? Of gewoon lol maken?
Voor het wijkfeest begint houden we een dropping voor alle jongeren uit de wijk vanaf 12 jaar. We verzamelen ons om 22 uur bij de tent aan de Dokkumer Ee.
Geef je op voor de Havankpark Dropping op vrijdag 5 juli 2019.
Dat kun je doen door hieronder je gegevens in te vullen.
Let op: Je moet ouder zijn dan 12 jaar.
Je kunt natuurlijk ook eerst een team vormen (ca 4 personen) en daarna de deelnemers van de groep opgeven.

Opgave Dropping 5 juli 2019

 


 

Geplaatst in Geen categorie

Kijkje bij de Wielenpôlle

Vrijdagmiddag 15 maart hebben drie leden van de werkgroep energietransitie Havankpark een werkbezoek gebracht aan de vernieuwde wijk de Wielenpôlle, vlakbij de brandweerkazerne Aldlan. Onze contactpersoon bij de gemeente Leeuwarden heeft Wietse de Vries van Dijkstra-Draaisma bereid gevonden ons ruim een uur lang de wijk en de collectieve energievoorziening te laten zien. Hier onder een stukje van woningcorporatie Elkien waar in uiteengezet wat er nu precies is
gebeurd in de Wielenpôlle.

Wietse de Vries creëert duurzame energie in de Wielenpôlle

In de Leeuwarder wijk Wielenpôlle zijn 132 woningen energieneutraal gemaakt. Wietse de Vries (28) bedacht hiervoor een unieke techniek. Hij is productontwikkelaar bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Ik houd mij vooral bezig met nieuwe producten op het gebied van duurzame energie, zoals aardwarmte, biomassa en groen gas.” Elkien wil dat de woningen ‘nul op de meter’ krijgen. Ze wekken evenveel energie op als de bewoners nodig hebben. Wietse: “We hebben een collectieve warmte-installatie ontwikkeld. Een soort stadsverwarming. Voor renovatieprojecten is zoiets nog nooit eerder gedaan.” Wietse vindt nog meer mooi aan de klus. “Het contact dat onze bewonersconsulentes met de wijkbewoners hebben, dat is echt fantastisch.”

Wat ons als werkgroep met name aantrekt is de mogelijkheid om een kleine wijk zoals
Havankpark van nieuwe energie te voorzien met behulp van een industriële lucht-water
warmtepomp of een grondwater-water warmtepomp. De gebruikte techniek is flexibel
inzetbaar en opschaalbaar. Concreet ziet het er zo uit. In twee standaardzeecontainers heeft Dijkstra-Draaisma een complete warmtepomp voor CV en SWW (sanitair warm water) ingebouwd welke ongeveer 65 woningen – schaal Wielenpôlle – kan voorzien van lage temperatuur CV-water (20 – 40 K) en warmer sanitair water (50-60 K).


Industriële warmtepompen met hoog vermogen (Mitsubishi)

Deze hoog vermogen warmtepompen wordt normaliter gebruikt bij toepassingen als horeca en kantoren. Wietse heeft een model ontwikkeld dat toegepast kan worden bij – centraal – te verduurzamen wijken welke compact aangelegd zijn. Dijkstra-Draaisma, ook actief in
verduurzaming van twee flats in de wijk Bilgaard, is koploper op het vlak van verduurzaming van bestaande (huur)woningen en de ontwikkeling van nieuwe technieken. Eerst worden de woningen van een goede schil voorzien. Dan komen er nieuwe (LT) radiatoren in de woningen. Er is dus geen dure en ingrijpende aanleg van vloerverwarming nodig. Naast deze centrale aanpak is het bedrijf ook actief in Huizum. Hier zijn andere (decentrale) technieken gebruikt. Elke woning heeft een eigen lichte warmtepomp van ongeveer 1,5 kW vermogen. Dit kan alleen na een ingrijpende isolatie.

Beide methoden worden nu gemonitord en vergeleken op vlak van efficiency en gebruikerstevredenheid. Zoals bekend levert de Wielenpôlle een beeld op van tevreden bewoners, terwijl met name de tweede decentrale methode veel negatieve persberichten oplevert. Zie dit bericht waar in Wietse de Vries benadrukt echter dat veel storingsmeldingen in feite geen technische storing betreffen maar onderdeel zijn van het leerproces om te wennen aan nieuwe apparatuur.

Bericht op liwwadders
Milieuvriendelijke proefwoonwijk in Leeuwarden:

Warmtepompen haperen, peperdure nachtmerrie voor bewoners.
“Bewoners van de vernieuwde woonblokken aan de Van Loonstraat, Jan Lievensstraat en Jan van Scorelstraat zijn maanden na de renovatie van hun woningen nog lang niet tevreden. Terwijl de geplaatste apparatuur met regelmaat hapert, en deels wordt vervangen, stuurt woningcorporatie Elkien tegen alle afspraken in een nota voor een maandelijkse huurverhoging van 85 euro, de zogenaamde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) Op de eerste verdieping staat de warmtepomp: twee meter hoog, veertig centimeter breed en veertig centimeter diep. De hele kast op de overloop van de woning is er mee gevuld. De Zweedse warmtepomp van het merk NIBE F470 heeft de bewoners ontelbare keren in de steek gelaten en het bellen naar woningcorporatie Elkien of de installateur heeft volgens een bewoner niet zoveel zin. ‘Ze weten het gewoon niet. Huisbaas Elkien verwijst naar de installateur. De mannen die dan op de stoep staan verhelpen soms het mankement, maar structureel blijft er van alles misgaan.”

Conclusie

Met name de techniek en de schaal welke in de Wielenpôlle wordt toegepast zou interessant kunnen zijn voor een wijk als Havankpark. Afhankelijk van de warmtebehoefte zouden 2 of 3 containers de warmwatervoorziening CV voor hun rekening kunnen nemen. Wietse de Vries merkte namelijk op dat de voorkeur uitgaat naar een eigen hybride SWW-voorziening in elke woning omdat het aanleveren van sanitair water van 50 – 60 K toch op technische hindernissen stuit bij lange aanvoerleidingen.

Akke Folmer naast het blauwe buffervat van waaruit de geïsoleerde leidingen de wijk ingaan. Op de voorgrond Wietse de Vries.

Bomenkap zieke Essen

Hieronder een bericht die we gekregen hebben van gemeente Leeuwarden over de bomen kap die nu gaande is in het leeuwarderbos. Aan de voorzitter is beloofd dat het gekapte dikkehout, wat nog in de wijk ligt, nog afgevoerd gaat worden.

10 maart 2019
In het Leeuwarderbos worden zieke essen gekapt In het Leeuwarder bos vinden op dit moment grootschalige boswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden duren ongeveer tot half maart 2019. Dit is sterk afhankelijk van het zogenoemde vogelbroedseizoen en van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden
In het Leeuwarderbos staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Takken breken af en bomen kunnen omvallen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarom is het nodig om (een deel van) de zieke essen te verwijderen. In 2017 en 2018 is begonnen met het weghalen van een deel van de essen aan de randen van het bos. Dit is gedaan om gevaarlijke situaties te vermijden. In het bos zijn ook delen waar bijna alleen maar essen en bijna geen andere boomsoorten groeien. Het overgrote deel hiervan moet gekapt worden. Vanwege de omvang wordt een deel van dit werk uitbesteed aan een aannemer.

Flora- en Fauna

Voor de start van de werkzaamheden zijn beschermde/bijzondere planten en diersoorten en hun verblijfplaats in kaart gebracht. Daarnaast wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met nestelende en broedende vogels. Tijdens de uitvoering zullen deze locaties worden ontzien.

Nieuwe beplanting

Het deel van het bos dat wordt gekapt, zal ook weer worden aangeplant. Inheemse loofboomsoorten hebben hierbij de voorkeur. Dit zijn soorten die van nature in Nederland thuishoren. Er is gekozen voor een mix van duurzame soorten, die vaak trager groeien, en snelgroeiende soorten. Dit is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos aantrekkelijker. Op de herplantlocaties wordt meteen de waterhuishouding en het verbeteren van de paden meegenomen.

Belangengroepen

Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd met belangengroepen. Naast het wijkpanel Bilgaard, wijkvereniging het Havankpark, Bilgaard en het Natuurmuseum nemen diverse organisatie/instellingen deel aan deze bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de werkzaamheden aangekondigd.

Overlast
Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van matige geluidsoverlast en werkverkeer. U kunt met uitzondering van de afgesloten paden gewoon het bos in, maar let u erop dat u (en uw hond) niet binnen het werkbereik van de machines komt! Paden kunnen door de werkzaamheden beschadigd raken, uiteraard wordt dit naderhand weer hersteld.

Geplaatst in Geen categorie